Twitter in het MBO. Stand van zaken per 1-10-2013

Begin dit jaar heeft OBI4wan onderzoek gedaan naar de online activiteit van MBO-instellingen op Twitter. Dit onderzoek is gepubliceerd op deze pagina.

In het najaar is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd waardoor deze twee onderzoeken met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierbij is de tijdsperiode van 01-01-2013 t/m 31-09-2013 gebruikt. Op deze manier kan er gekeken worden of bepaalde MBO-instellingen gegroeid of gekrompen zijn in hun online activiteit.

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de categorieën: Aantal tweets, volgend, volgers, aantal reacties, reacties in % en reactietijd in uren. De laatste twee categorieën zijn in onderstaande tabel niet meegenomen.

Er is per categorie een top 5 van MBO-instellingen samengesteld. Hoe vaker een school voorkomt in zo’n categorie hoe beter dit is. Als een school in meerdere categorieën vertegenwoordigd is, betekent dit dat zij het goed doen op het gebied van online activiteit op Twitter. Als een MBO-instelling niet of bijna niet voorkomt in de top 5 betekent dit dat zij op bepaalde gebieden nog verbeterpunten hebben liggen. Onder de tabel meer uitleg per categorie en conclusies!

TIP: Klik op de kolomkoppen om op- en afgaand te sorteren!

Twitteraccount:
27-5-2013
Tweets
1-10-2013

Verschil

27-5-2013
Volgend
1-10-2013

Verschil

27-5-2013
Volgers
1-10-2013

Verschil
AOC De Groene Welle32172140325322-3423534111
AOC Groenhorst Almere2234262034250815824082
AOC Groenhorst Ede03131880486012
AOC Groenhorst College110937827951003908535768233
AOC Groenhorst Nijkerk3465602142762941821526348
AOC Groenhorst Velp02267130377
AOC Oost13346833531540893693793100
AOC Terra962661704852439547378
AOC West Brabant Prinsentuin302472172727010812820
CITAVERDE College18953935044506405514109
Clusius College036362324119423137
Edudelta ECM3945698-1315322
Edudelta Goes29997013141588022
Edudelta Onderwijsgroep133913781764763268534266
Helicon den Bosch52160108579437163268105
Helicon Deurne16281230311357237
Helicon Nijmegen4251590116534036424475581106
Helicon Opleidingen11082681157310514843439576137
Helicon Velp260206518053844476354962374
Lentiz Onderwijsgroep000
Nordwin College704273571471470796906110
Nordwin College Harlingen81184103910118426177
Nordwin College Leeuwarden1236243434012115534
Wellantcollege155100384827928910633736103
Wellantcollege MBO Houten1354583236368522628761
Albeda College1567786222022131113641548184
Alfa-college40716661259150815736518272136309
Arcus College103661558219228940649185
Aventus5969363495961571677106
Da Vinci College167680513194226329731130157
Deltion College9313301237555552-323192535216
Drenthe College493222731642458113431534191
Friesland College778888113183584017522063311
Gilde Opleidingen929728816361623-1352461490
Graafschap College402111713040108901063173
Hoornbeeck College R'dam1222100011914122
Koning Willem I College62713547271001000652797145
Landstede25120191768155116408926042834230
Leeuwenborgh Opleidingen3112695198196-2491591100
MBO Amersfoort1129224911201388174135313741733359
MBO Utrecht4060956946046669581097139
Noorderpoort1503542043573581344522178
Noorderpoort Automotive4510257961059638926
Regio College2286643134316425692
Rijn IJssel153127811256979109881150162
ROC A125463057668724701838137
ROC De Leijgraaf110000174124
ROC Flevoland53032982626014731619146
ROC Friese Poort1871136949232239720992355256
ROC Horizon College2127618191204929
ROC ID College2193501311191341521330491
ROC Kop van Noord-Holland000000314817
ROC Leiden461192914687380713571646289
ROC Menso Alting11143282804110362
ROC Midden Nederland28498269871871610421256214
ROCMN Automotive College1371180104319981983-1514201566146
ROC Mondriaan1188136952593529312511471220
ROC Nijmegen6811791111409411213521556204
ROC Nova College12265402417677140639251124199
ROC RIVOR62072013711376273373100
ROC Ter AA72245173111242131247365118
ROC Tilburg1617185574446217081851143
ROC Top3042126616296538835
ROC van Amsterdam1151402319571121164
ROC van Twente1245354111819113051504199
ROC West-Brabant3049191091473810317976
ROC West-Brabant Florijn14867213616933456419
ROC West-Brabant Kellebeek1221919256164125
ROC West-Brabant Markiezaat268458303118810113
ROC West-Brabant Radius11530619115616598810113
ROC West-Brabant Zoomvliet743092352928-115816810
ROC West-Brabant Zorg/Welzijn0323214140243612
Scalda201251506370716021757
SG De Rooi Pannen01128280385517
Summa College972501537231232509621943322
Summa College Zorg87189102265024245430
Zadkine114214177770728833105
Berechja College10336626344074781669
Cibap vakschool voor verbeelding370237420043764467010851206121
Grafisch Lyceum Rotterdam182167814961583171313026162767151
Grafisch Lyceum Utrecht47141943053615634038242
Hout- en Meubileringscollege9040631677931650460096
Leidse Instrumentmakersschool220220165
Mediacollege Amsterdam494432238287147725812781383105
Nimeto04646234522647612
SintLucas222107885672210138706868162
SOMA College8734125410814941358463105
STC-Group211107886719321017706868162
SVO Opleidingen18685266667513706957511014263

Aantal tweets:
Door onderstaande tabel te sorteren vind je de top 10 van MBO-instellingen met betrekking tot het aantal tweets dat zij verstuurd hebben. Zoals je kunt zien staat het Nova college met ruim 5.400 tweets boven aan de tabel. Deze eerste plek is eerlijk verdiend, aangezien zij meer dan 1.100 tweets verschil hebben met het Media College Amsterdam. Het valt op dat er tussen het Media College Amsterdam en Helicon Opleidingen een gat van ongeveer 2.050 tweets zit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het Nova College en het Media College Amsterdam voorlopig niet zullen worden ingehaald door andere MBO-instellingen.

Aantal volgend:
De ranglijst van het aantal twitteraars dat gevolgd wordt door MBO-instellingen wordt aangevoerd door het ROCM Automotive College. Deze instelling volgt ruim 240 twitteraars meer dan MBO Amersfoort (die tweede staat op de ranglijst). Het verschil tussen instellingen wordt steeds kleiner, zodra we de lijst afgaan. Het valt wel op dat het ROCM Automotive College ruim 400 twitteraars meer volgt dan dat ze gevolgd worden. Het aantal twitteraars die instellingen volgen hebben zij zelf in de hand. Vandaar dat dit niet echt een categorie is waarin een school uit kan blinken.

Aantal volgers:
In onderstaande tabel staat de top 10 van MBO-instellingen met betrekking tot het aantal volgers.
De MBO-instelling Landstede voert de lijst aan met 2.834 volgers. Ze worden op de voet gevolgd door het Grafisch Lyceum Rotterdam met 2.767 volgers. Het is opmerkelijk dat het Grafisch Lyceum Rotterdam een tweede plek heeft bemachtigd aangezien zij negende staan in de categorie aantal tweets. Net als in de categorie aantal tweets zit er ook hier een groot verschil tussen de tweede en derde plek. In dit geval zit hier een gat van meer dan 200 volgers. Ook hier kan geconcludeerd worden dat het moeilijk zal zijn voor andere scholen om het Grafisch Lyceum Rotterdam in te halen. Laat staan het Landstede.

Gemiddeld aantal reacties:
Net als in de categorie aantal tweets staat ook hier het Nova College bovenaan. Dit doen ze goed, want zij sturen dus niet alleen veel tweets, maar reageren gemiddeld ook het meest van alle MBO-instellingen. Het Nova College staat éénzaam bovenaan aangezien zij bijna 100 reacties meer geven dan het Koning Willem 1 College. Het Koning Willem 1 College heeft op zijn beurt weer bijna 100 reacties meer gegeven dan het Alfa College. Hier uit kan geconcludeerd worden dat het Nova College en Koning Willem 1 College een stuk socialer zijn dan de meeste scholen. Het Koning Willem 1 College staat ook niet in de top 10 van aantal tweets dus in verhouding is het Koning Willem 1 College nog socialer dan het Nova college. Hier zal op de volgende tabel wat dieper worden ingegaan.

Gemiddeld aantal reacties in %:
Zoals hiervoor al werd beschreven is het Koning Willem 1 College een hele sociale instelling. Dit blijkt niet alleen uit het aantal reacties maar ook uit de onderstaande percentages die weergeven hoe vaak instellingen reageren in verhouding tot het aantal tweets dat ze versturen. Het Koning Willem 1 College wordt op de voet gevolgd door het Grafisch Lyceum Utrecht. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft wel een veel lager aantal tweets (133) in vergelijking met het Koning Willem 1 College (1208). Ondanks dat reageert het Grafisch Lyceum Utrecht gemiddeld vaker dan de meeste scholen. Hoewel het niet veel scheelt met de overige scholen. Het Nova College heeft in totaal namelijk 5.127 tweets verstuurd, waarvan zij er op 45% van hebben gereageerd.

Meest besproken op Twitter:
Om te analyseren welke instelling er op Twitter het meest besproken werd zijn alle berichten rondom deze instellingen meegenomen, behalve de berichten die zij zelf verstuurd hebben. Er zijn 10 instellingen meegenomen in deze categorie. Het merendeel van deze instellingen komt uit de tabel van de categorie aantal volgers met uitzondering van het Nova College, Koning Willem 1 College en het Media College Amsterdam. Deze scholen zijn expres meegenomen, omdat zij (in tegenstelling tot de andere scholen uit die categorie) in veel categorieën vertegenwoordigd zijn. Wat hier opmerkelijk is, is dat de school met de meeste volgers (Landstede) zo goed als helemaal onderaan staat. Er zit maar één berichtje verschil tussen de één na laatste (Landstede) en allerlaatste plek (Media College Amsterdam). Waar het Alfa College in de categorie aantal volgers slechts een vijfde plek heeft kunnen bemachtigen, zijn zij online de meest besproken MBO-instelling. Dit was geen nek-aan-nek race. Het Alfa College heeft met bijna 300 berichten meer dan het ROC Leiden een terecht verdiende eerste plek gekregen. Het ROC Leiden heeft in de categorie aantal volgers een laatste plek gekregen. Dit valt niet terug te zien in de huidige categorie. In deze categorie zijn zij de op één na meest besproken MBO-instelling met een voorsprong van bijna 200 berichten op de derde plek. Wat ook opvalt is dat ondanks dat het Koning Willem 1 College en het Nova College geen plek in de top 10 van aantal volgers hebben kunnen bemachtigen zij wel duidelijk aanwezig zijn in de middenmoot van meest besproken MBO-instellingen op Twitter. Sterker nog: zij staan zelfs boven de nummer één (Landstede) en twee (Deltion College) uit de categorie aantal volgers.

Conclusie:
Het is als school niet noodzakelijk om heel sociaal te zijn aangezien dit niet heel veel volgers oplevert. Het Koning Willem I is hier een goed voorbeeld van. Ondanks dat zij het sociaalst van alle scholen zijn, krijgen zij hier geen extra volgers voor terug. Dit verrast, omdat je dit in het bedrijfsleven juist wel zou verwachten. Hoe beter je online service is hoe meer dit uiteindelijk oplevert. Het Landstede is één van de minst sociale scholen aangezien zij in 2 van de 3 kwartalen 0 reacties hebben gegeven. Van alle instellingen is het Landstede daarentegen wel de instelling met de meeste volgers. Wat een mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen zijn is dat het Landstede veel meer leerlingen heeft dan het Koning Willem I College.

Het Alfa College onderbouwt deze theorie ook, want het Alfa college reageert procentueel steeds minder (41%-23%-26%) maar wel sneller (20,24-16,52-6,11). Daarentegen heeft het Alfa-College in het 3e kwartaal er geen enkele volger bij gekregen terwijl zij wel veel en snel gereageerd hebben.

Een veel voorkomend patroon in het aantal tweets dat verstuurd wordt en het aantal volgers dat ze krijgen is als volgt: Deze aantallen zijn in Q1 hoog, in Q2 daalt deze en in Q3 stijgt deze weer een klein beetje. Dit kan komen door de zomervakantie in Q3, veel mensen gaan na de zomervakantie naar een nieuwe school. Waardoor deze nieuwe leerlingen hun nieuwe school gaan volgen.

Er kan niet een verband worden gelegd tussen het aantal tweets dat verstuurd wordt en het aantal volgers dat stijgt of daalt. Dit verschilt namelijk qua instelling. Bij de ene school zie je een duidelijke samenhang terwijl dit bij sommige instellingen helemaal niet het geval is.
En om het online goed te doen hoef je niet perse eerste te worden in alle categorieën. Kijk maar naar het Alfa College, die scoort een variërende plek maar is wel in alle categorieën aanwezig en daardoor goed vertegenwoordigd.

De eerste rapportage uit mei 2013 is hier te vinden.

Bron: OBI4wan


Geen opmerkingen:

Een reactie posten