29 juni 2006

Op advies van leerlingen

Ruim een ton aan subsidies toegekend door Stichting TQ-NL
Op grond van de adviezen van zes groepen leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs heeft Stichting TQ-NL bekend gemaakt welke projecten komend jaar gesubsidieerd gaan worden. Vijf scholen uit het basisonderwijs en een even groot aantal uit het voortgezet onderwijs hebben bericht gekregen dat zij komend schooljaar subsidie zullen ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een project dat innovatief is in onderwijskundig opzicht en leidt tot verrijking, verandering, vernieuwing of verbreding van het onderwijs.
Daarbij speelt het innovatief gebruik van het internet een belangrijke rol. In totaal heeft de Stichting voor komend jaar voor meer dan € 120.000,- subsidie toegekend.
(Lees het volledige persbericht)

De Stichting TQ-NL heeft hiermee echt de macht bij kinderen gelegd. Als je het persbericht leest zie je welke scholen daar als gelukkigen uitgekomen zijn. Helaas zijn er natuurlijk ook projecten afgewezen door de kinderen. Dit tot teleurstelling van menig volwassene die een goed en serieus plan had(den) ingediend. Ik ken daarvan een voorbeeld dat ik echt een pot vol geld gegund had. De vraag die sommigen dan ook zullen stellen is of kinderen wel in staat zijn om projectvoorstellen goed op waarde te schatten. Een lastige discussie...

Overigens kreeg ik het persbericht toegestuurd, maar staat het niet op de eigen website. Ik heb het dus maar in writely gezet en publiek gemaakt omdat ik het niet volledig en integraal hier wilde opnemen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten