21 november 2006

Diploma Veilig Internet

Het Diploma Veilig Internet is een lespakket voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en maakt kinderen bewust van de risico’s en het eigen handelen op internet.
In acht hoofdstukken worden diverse thema’s behandeld, zoals het verstrekken van privé-gegevens, chatten, e-mailen, downloaden en digitaal pesten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de houding achter de computer. Er wordt afgesloten met een online examen. Het lespakket is geschikt voor groep 6, 7 en 8.
Het lespakket is nu gratis te downloaden vanaf: http://www.iksurfveilig.nl/

    Het Diploma Veilig Internet is een initiatief van:
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Technika10 Nederland
  • Stichting de Kinderconsument
  • Stichting Kennisnet Ict op School

Geen opmerkingen:

Een reactie posten