13 december 2007

Project Videocommunicatie afgewezen

Vol enthousiasme heb ik 2 week geleden weer een projectaanvraag ingediend waarmee we kans maakten op een subsidie van maar liefst € 20.000
Gisteren kregen we de uitslag van de jury:En dit is wat er in de project aanvraag stond:
 • Doelstelling van het project is om deelnemers en docenten die werkzaam zijn op verschillende locaties d.m.v. videocommunicatie te laten communiceren.
 • Doelgroep deelnemers, docenten en opleidingsmanagers van de locaties Assen en Emmen
 • Het project is een uitbreiding van de mogelijkheden die momenteel aanwezig zijn om met elkaar te communiceren bv. Post, SMS, telefonie, mail enz.
 • De meerwaarde ligt in het direct met elkaar in contact te kunnen treden zonder energie en tijd te besteden aan reisbewegingen. Er kan ook met meerdere personen tegelijk overlegd worden.
 • Tijdens het project kan onderzocht worden of de hardware ook ingezet kan worden voor videolearning

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om in communicatie met deelnemers van andere locaties hun competenties te realiseren op een manier die past bij de generatie Einstein. Door middel van dit project kunnen ideeën die leven bij de diverse deelnemers op een makkelijke manier gecommuniceerd worden. De diverse opdrachten die leerlingen krijgen tijdens hun opleiding kunnen met meerdere lln besproken worden, samenwerking krijgt hierdoor een nieuwe dimensie.
Ook voor docenten/managers gelden bovenstaande doelstellingen, men kan op een snelle manier over diverse onderwerpen met elkaar overleggen. Tijdens het project onderzoeken of er meerdere toepassingsmogelijkheden zijn.Momenteel vindt overleg plaats met andere Roc’s om mogelijkheden van gebruik te inventariseren.

De bedoeling is om op 2 locaties in Emmen en in Assen ruimtes in te richten waar de opstellingen worden geplaats om videocommunicatie mogelijk te maken. Door te kiezen voor een vaste opstelling is dit onderdeel van het proces geborgd. Deelnemers en docenten zullen uitgenodigd worden voor voorlichting en toelichting op het proces, tevens zal er instructie plaatsvinden. De dienst ICT van het Drenthe College zal nauw betrokken worden bij het hele proces.
Er zal een projectgroep gevormd worden om de voortgang van het project te bewaken.
Er zullen in de aanvangsfase meetbare resultaten/doelstellingen geformuleerd worden. Het gehele traject wordt zorgvuldig gedocumenteerd zodat anderen binnen en buiten de organisatie kunnen leren van de opgedane ervaringen. Ook het Drenthe College zelf heeft veel belang bij dit project. Op dit moment wordt onderwijs gegeven op maar liefst 22 locaties. In sommige gevallen (bij specifieke opleidingen) is sprake van kleine groepen. We willen onderzoeken in hoeverre we met behulp van dit medium en eventueel door aanpassingen in het onderwijsaanbod deelnemers vanuit verschillende locaties “virtueel” bij elkaar kunnen brengen.

Door middel van een eigen website wordt het project kenbaar gemaakt zowel binnen als buiten het Drenthe College. De voortgang, resultaten en andere relevante rapportages zullen eveneens op de website geplaats worden. Er zal contact gelegd worden met andere Roc’s om relevante zaken mee te delen. (bijv. Mondriaan Den Haag)
In het ROC blad collegiaal zal aandacht geschonken worden aan dit project.
De afdeling marketing zal hierin het voortouw nemen.
Uiteraard wordt materiaal aangeleverd en beschikbaar gesteld voor plaatsing op de diverse Kennisnet platformen, zoals MBOstudio.kennisnet.nl
Er kunnen presentaties verzorgd worden voor bijv. ROC-i-partners en op (IT)conferenties.Andere ondewijsinstellingen zijn van harte welkom om bij ons op locatie kennis te nemen van de door ons opgedane ervaringen.

Hardware:

32” monitor 1000
kar 300
polycom mic 100
verlichting 200
webcam 200
speakerset 100
installatie 100
_____
totaal: 20000
Bovenstaande zijn de begrootte kosten voor de inrichting van één ruimte. De 10% eigen bijdrage die verwacht wordt van de instelling wordt besteed aan de aanschaf van apparatuur voor de 2e ruimte.
€ 18000 wordt in uren verdeeld onder betrokkenen, waaronder projectleider, deelnemers aan de trainingen en masterclasses van Kennisnet, alsmede intern te organiseren scholing en voorlichting. Ook de tijd die facilitaire/ICT dienst kwijt is met bestellen en installatie moet worden meegenomen vanuit dit bedrag. Tenslotte dient tijd gereserveerd te worden voor publicaties, inrichten website en documentatie.
Niet in deze begroting meegenomen zijn de kosten voor 2 dedicated computersystemen. Deze zullen door de dienst ICT van het Drenthe College ten behoeve van dit project beschikbaar worden gesteld. Ook eventuele aansluitkosten op het netwerk neemt de dienst ICT voor haar rekening.

Het eerste project dat we in het voorjaar gedraaid hebben behelsde het maken van een aantal filmpjes. Dit is iets totaal anders. Hoe je verwachtingen dan hoger kunnen liggen is me volstrekt onduidelijk. In de begeleidende brief bij de projectaanvraag heb ik aangegeven dat we graag bereid waren om eventuele onduidelijkheden of vragen toe te lichten. Die kans hebben we helaas niet gekregen.

Van de in totaal 46 aanvragen zijn er 21 goedgekeurd. Ik wil alle indieners die beter hun best hebben gedaan dan ik van harte feliciteren! Zelf ben ik behoorlijk teleurgesteld en veel collega's met mij. Ik kan het ze eerlijk gezegd ook moeilijk uitleggen. Wie niet snapt wat hierboven geformuleerd staat mag reageren!

2 opmerkingen:

 1. Jammer Willem, de beslissingen van de jury zijn toch moeilijk te doorgronden. Ook onze aanvraag voor een streaming media project was afgewezen, terwijl wij ook het gevoel hadden dat we weer totaal iets anders gingen doen dan in ons huidige project. Dat weer een nieuw team enthousiast genoeg is om met video in het onderwijs aan de slag te gaan is natuurlijk mooi, maar een extra stimulans had wel betere resultaten opgeleverd denk ik. Hoe dan ook, men blijft gelukkig enthousiast en zal ook zonder de extra middelen wel aan de gang gaan. Maar de teleurstelling was, net als bij jou, wel groot.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 20.000 euro is een hoop geld. De doelstelling van het project is mij wel duidelijk, maar de meerwaarde van videocommunicatie voor dit doel is mij niet duidelijk t.o.v. telefoon, mail, im en/of blogs.
  Zitten de deelnemers van het project wel eens achter een gewone webcam (die je voor 20 euro kunt aanschaffen)?
  Wat is het doel van het overleg?
  Hoeveel deelnemers zijn er? (En welke leeftijden hebben de betreffende docenten?)
  Op welke momenten (tijdens de les, tijdens voorbereiding, als evaluatie) wordt dit overleg gevoerd?
  Hoe zorg je ervoor dat er in de agenda's van de deelnemers genoeg ruimte is om op hetzelfde moment te kunnen videovergaderen?
  Over welk soort opdrachten voor leerlingen praten we?
  Zou je de 20.000 euro ook aan dit project besteden als het je eigen geld was?

  De teleurstelling kan ik me goed voorstellen. En ik zeg niet dat het terecht is dat de jury de aanvraag afwijst. Maar zij zijn er wel verantwoordelijk voor dat het geld 'goed' besteed wordt. Kritisch blijven kijken is soms noodzakelijk. Misschien helpen bovenstaande vragen je verder als je nog eens een aanvraag indient. Misschien ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen