02 december 2008

Beterweters?

Vanavond was er een kort item op het Jeugdjournaal over de start van beterweters.nl
Beterweters.nl wordt een digitale leeromgeving voor (hoog)begaafde kinderen in het basisonderwijs. Beterweters.nl wordt een combinatie van een digitale omgeving voor leerlingen en een ondersteuningssite voor docenten. Tevens verwijst beterweters.nl straks door naar andere initiatieven en informatie op het internet. Het doel van beterweters.nl is een bijdrage leveren aan het bieden van uitdagend onderwijs voor kinderen met (uitzonderlijk) cognitief talent.
Het project wordt uitgevoerd door stichting Kennisnet en SLO. Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar. Tijdens de NOT 2009 (januari 2009) zal het initiatief onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek en wordt het prototype gepresenteerd. In juli 2009 zal de beta-versie van de topomgeving worden opgeleverd. (bron)
Vandaag vond de kick-off van het project plaats. Toine Maes (directeur Kennisnet) opende met een korte presentatie waarin kinderen aan het woord kwamen over hoogbegaafdheid. Na een kort betoog over de meerwaarde van ict voor de kwaliteit van het onderwijs ging hij in op de ruimte die het internet biedt voor talent.
Vervolgens gaf staatssecretaris Sharon Dijksma (OCW) aan waarom zij het zo belangrijk vindt dat er aandacht is voor (hoog)begaafde kinderen. Alle kinderen moeten zich volgens haar volop kunnen ontwikkelen. Dat is de kern van haar beleid. Dit geldt dus ook voor de meer begaafde kinderen. In de komende drie jaar zal zij hier € 10 miljoen voor uittrekken om echt werk te kunnen maken van excellentie in het basisonderwijs. Zij onthulde ook de naam van de omgeving: beterweters.nl

En eerlijk gezegd heb ik nogal moeite met de gekozen naam. Je kunt me gelijk overtuigen van het feit dat veel hoogbegaafde kinderen meer zullen weten dan leeftijdsgenoten, maar of ze het nu gelijk beter weten? Mag ik me dat afvragen? De naam van de site is overigens door leerlingen gekozen.
Wat ik me daarnaast afvraag is waarom het meer dan een half jaar moet duren voordat er een beta-versie van een topomgeving opgeleverd kan worden...

Staatssecretaris Dijksma lanceerde een jaar geleden de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Hierin staan afspraken met het primair onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Excellentie neemt daarin een belangrijke plaats. Kinderen die iets sneller kunnen leren, krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Dat is wel nodig, ongeveer eenderde van deze leerlingen wordt niet meer uitgedaagd en hebben geen plezier meer in het leren. Daarom moet ieder kind het onderwijs krijgen dat het verdient en worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. (uit het officiële persbericht van het Ministerie van OCW.)

Op Beterweters.nl staat verder een link naar een uitzending over hoogbegaafde leerlingen en de kenniseconomie van 19 maart 2006 op Netwerk.

Overigens zijn de domeinen slechterweters.nl en minderweters.nl nog vrij...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten