03 juni 2009

Op de koffie bij Obama

Corporate branding is het werken aan een sterk en inspirerend merk. Dat vereist op de eerste plaats heel oprecht en authentiek gedrag van zowel organisatie als personeel. Een merk is veel meer dan alleen een marketinginstrument waarmee een consument verleid kan worden. Een écht merk is niet alleen stevig verankerd in de organisatie, het merk is vooral stevig verankerd in de mensen zelf; in het geval van een school dus in het personeel én in de leerlingen. Die moeten uitstralen dat ze trots zijn op hün school.
Een school die zegt: “De leerling is de reden van ons bestaan” of “Niemand de deur uit zonder diploma” zal dat moeten uitstralen in alle geledingen en ook moeten wáármaken. Als een school de trotse, warme en sociale uitstraling van een Community College wil hebben, zullen de medewerkers ook trots, warmte en betrokkenheid moeten uitstralen.
Sterke merken ontwikkelen zich permanent. Zonder voortdurende bijstelling en nieuwe lading zal er geen toekomst zijn. Hét MBO was bijvoorbeeld een ijzersterk merk, maar is deze positie inmiddels grotendeels kwijt geraakt.
Middelbaar beroepsonderwijs is een ongelooflijk mooie vorm van onderwijs:
een plek waar jongeren al hun talenten kunnen ontwikkelen en vakkundig kunnen worden, zowel wat’leren’ als wat een beroep betreft. Waar leerlingen niet alleen kennis in abstracte vorm vergaren, maar ook het ‘kunnen’ in concrete vorm ervaren. Maar hét MBO zal hard moeten vechten om zijn oude imago van kwaliteit en degelijkheid terug te winnen. "lk geloof dat u de verandering van onze belevingswereld overschat. Wij willen graag les van een leraar die ons kan inspireren”, aldus een leerling.

Over dit alles gaat het boek Op de koffie bij Obama, geschreven door Coen Free, dat de aloude basisfuncties van literatuur in praktijk brengt: informeren, overtuigen, onderwijzen.

Coen Free is van zijn vak literatuur-historicus, met als specialisatie de taal- en letterkunde van de Renaissance; van beroep is hij algemeen directeur van het Koning Willem 1 College / School voor de Toekomst. Hij is tevens voorzitter van het Consortium voor Innovatie in het Beroepsonderwijs en voorzitter van de European Federation for Open and Distance Learning.
Maar bovenal voelt hij zich leraar.

Obama als lichtend voorbeeld
In de epiloog besteedt Coen aandacht aan Barack Obama, die als geen ander zingeving en marketing wist te combineren, o.a. door de zes competenties in praktijk te brengen en te appelleren aan vele vormen van zingeving. Zijn campagne is een volmaakte synthese van alles wat in het boek gezegd is over effectieve en succesvolle marketing, branding en communicatie.

Het boek werd op Dé Managementconferentie gratis verstrekt aan alle deelnemers en is MUST read voor alle (opleidings)managers in het MBO, maar interessant voor iedereen die zich bezighoudt met corporate branding. Op de koffie bij Obama is een uitgave van en te bestellen bij de School voor de Toekomst en het Consortium voor Innovatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten