02 juli 2010

Auteursrecht en Onderwijs.nlOp de website AuteursrechtenOnderwijs.nl vindt u informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs. Een groot aantal auteursrechtenorganisaties heeft de krachten gebundeld zodat u nu op één site alle actuele informatie kunt vinden.
Er staan antwoorden op vragen als: Waarom Auteursrecht? En er is meer informatie te vinden over de Auteurswet, uitzonderingen voor het onderwijs, auteursrechten-organisaties en bijvoorbeeld legaal downloaden.

Per onderwijssoort is er toegespitste informatie. Zo staat er voor het MBO onderwijs:
Het middelbaar beroeps- en volwassenenonderwijs en auteursrecht
Iedere school voor middelbaar beroepsonderwijs maakt gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Ook in de beroeps- en volwasseneneducatie is dit het geval. Leraren maken fotokopieën, deelnemers bekijken televisieprogramma’s en films, er klinkt muziek in de les of tijdens een feest.

Voor het belangrijkste dagelijkse gebruik heeft de MBO Raad raamovereenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Uw instelling betaalt in dat geval jaarlijks een vergoeding, gebaseerd op het aantal leerlingen. Voor gebruik dat niet onder deze regelingen valt, kunt u zelf een regeling treffen. Op deze portal vindt u een overzicht van wat er collectief is geregeld. Ook wordt uitgelegd waar u op eenvoudige wijze aanvullend gebruik kunt regelen.
Tenslotte is er een onderdeel veelgestelde vragen met de volgende rubrieken:
  • Fotokopieën en readers
  • Muziek, film en televisie
  • Digitaal gebruik
  • Beeld
De vraag blijft natuurlijk in hoeverre docenten en leerlingen zich hier iets van aantrekken, maar ze kunnen nu niet meer zeggen dat er nergens duidelijke informatie over te vinden was...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten