25 mei 2011

AAIPAD-2

Mocht je nu bij het vorige bericht over papierloos vergaderen gedacht hebben: de leuke spullen gaan weer naar het management... dan kan ik je melden dat het meevalt bij het ROC van Twente!

Ook het team Pedagogisch Werk (PW) van het MBO College voor Mens en Maatschappij bij dit ROC is namelijk met een pilot gestart waarin ze gaan testen of de iPad een geschikt apparaat is voor gebruik binnen het onderwijs en ook dit project wordt ondersteund door een mooi weblog met nieuws, informatie, handleidingen, handige Apps en iPad humor!
Aanleiding
Het werk van een MBO docent is aan het veranderen. Steeds meer maakt de docent gebruik van de ELO, ontwikkelt digitaal leermateriaal, mailt dagelijks met studenten en collega’s en zoekt voor zijn lessen vaak naar informatie op het internet. Voor deze verschillende functies en mogelijkheden heeft de docent een apparaat nodig dat aansluit bij zijn werkzaamheden, snel opstart, eenvoudig in het gebruik en flexibel is. Vooral dat laatste is belangrijk want een groot deel van zijn tijd zit een docent niet achter zijn desktop computer maar in verschillende lokalen en spreekruimtes tijdens groepswerk of begeleidingsgesprekken.
De iPad zou een goede ondersteuning kunnen bieden bij deze werkzaamheden van de docent. Een viertal voordelen van een iPad ten opzichte van een laptop zijn:
 1. Lange levensduur van de accu: lang draadloos werken
 2. Klein en compact: Handzaam en docent verstopt zich niet achter een scherm
 3. Eenvoudig lezen en bewerken van (PDF) bestanden: Lesmaterialen/boeken
 4. Daagt uit tot het gebruik van ICT in het onderwijs: web 2.0 en Cloud computing (o.a. Dropbox)
Doel
Het doel van deze pilot is tweeledig. Ten eerste willen we onderzoeken of de iPad een handig hulpmiddel is voor de docent en tegelijkertijd willen we tijdens dit project de docent ICT vaardiger maken en hem begeleiden bij het toepassen van ICT in het onderwijs.

Onderzoeksvragen
Tijdens het project zal onderzocht worden of de iPad:
 • de werkzaamheden van een docent kan vergemakkelijken en kan bijdragen aan het beter organiseren van die werkzaamheden
 • handig is als “container” voor readers, lesmaterialen en studiehandleidingen die tijdens de opleiding worden gebruikt
 • een handig hulpmiddel zou kunnen zijn voor docenten tijdens de lessen en tijdens begeleidingsgesprekken met leerlingen (Keynote voor PowerPoint presentaties en Notebooks)
 • een bijdragen kan leveren aan het verhogen van de professionaliteit van docenten met name op het gebied van sociale media, ICT en web 2.0
 • de docent kan verleiden om over te stappen op het bijhouden van zijn agenda in Outlook
 • een bijdrage kan leveren aan het samenwerken van docenten door gebruik te maken van Cloud applicaties zoals Google Docs, Dropbox of Mobile-Me
 • papierloos vergaderen kan bewerkstelligen
Randvoorwaarden
Om het project uit te kunnen voeren worden een aantal randvoorwaarden gesteld aan het deelnemende team. Deze randvoorwaarden zijn noodzakelijk voor het optimaal kunnen deelnemen aan het project en tevens om na afloop de iPad te mogen blijven gebruiken. Hierbij geldt uiteraard de faciliteitenregeling en de bruikleenovereenkomst die van toepassing zijn op alle pilots; de iPad blijft eigendom van het ROC van Twente.

Gedurende het project:
 • neemt iedereen deel aan de bijeenkomsten
 • maakt iedereen een Googleaccount aan en abonneert zich met behulp van Google Reader op een of meer onderwijsweblogs
 • houdt het team een weblog bij waarin alle teamleden zo nu en dan hun ervaringen/bevindingen kenbaar maken van het werken met de iPad en deze ervaringen met anderen delen
 • installeert iedereen een RSS applicatie op de iPad om de nieuwste berichten op de weblogs te kunnen lezen
 • maakt iedereen een Dropbox account aan en slaat zijn bestanden hier op en/ of deelt deze met collega’s
 • houden alle docenten hun Outlook-agenda bij en synchroniseren deze met de iPad
 • maken docenten gebruik van digitale lesmaterialen tijdens de les (readers, studiehandleidingen etc.)
 • gaan de docenten papierloos vergaderen.
 • maken docenten gebruik van een digitaal notitieboek om tijdens vergaderingen aantekeningen te maken of gesprekken met studenten vast te leggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten