22 september 2011

Taalopdracht Nederlands

Hou toch eens op man!
Lees de volgende twee zinnen zorgvuldig door en en voer dan de opdracht uit:
  1. De meest onbeschofte maar ook gevaarlijkste politicus van dit moment die zo snel mogelijk met behulp van alle beschikbare middelen het zwijgen opgelegd dient te worden is de man achter die microfoon en hij heet Wirt Geelders.
  2. Wirt Geelders is niet alleen de meest onbeschofte maar ook gevaarlijkste politicus van dit moment en dient daarom zo snel mogelijk met behulp van alle beschikbare politieke middelen het zwijgen te worden opgelegd.
De ene zin wordt slechts gezien als beeldspaak en mag derhalve ongestraft gebezigd worden. De andere zin berust op waarheid en zou je niet zo maar mogen zeggen.

Opdracht:
Geef aan welk van de twee zinnen berust op waarheid en licht je antwoord zo goed mogelijk toe.
Leg uit waarom je het een wel zo maar mag zeggen en het andere niet.

Een goed beargumenteerd antwoord levert 10 studiepunten op en vrijstelling voor de module fatsoensnormen.

1 opmerking: