16 december 2011

Kersttoespraak: “lente in het onderwijs”

 Majesteit! 
Met toestemming en op verzoek overgenomen van Marcel Kesselring. Lees door tot en met de oproep aan het eind!

Majesteit,

Het is nog geen kerst maar waarschijnlijk bent u nu al bezig met het schrijven van de kersttoespraak. Misschien kunnen wij u helpen met een positieve bijdrage vanuit het onderwijs.

Ook in het onderwijs was het een bewogen jaar. Er moet me wel even iets van het hart.

Vorig jaar had u het in uw toespraak over het feit dat u verschillen ziet als startpunt voor dialoog.
“Uiteenlopende opvattingen horen natuurlijk bij een open samenleving. We kunnen de verschillen niet ontkennen maar moeten ze zien als startpunt voor maatschappelijke dialoog.”
“Door ons te richten op een gemeenschappelijk perspectief kunnen wij trachten angst en argwaan te overwinnen en een goede balans te vinden tussen ‘wij’ en ‘zij.”
Hiermee benadrukt u de verschillen om dan vervolgens te zoeken naar gemeenschappelijkheid. In het afgelopen jaar heb ik me ontzettend opgewonden over hoe met name de media juist het tegenovergestelde deed. Er werden continue mensen tegen elkaar uitgespeeld of er werden onmogelijke stellingen geposteerd, omdat dit blijkbaar goed scoort op tv. Dit levert absoluut geen bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Weet u waar ik het over heb?
Heeft u de avond van het onderwijs gezien? Bekijk het anders op uitzending gemist, dan ziet u zelf hoe voor- en tegenstanders in debat gaan over de stelling ‘ICT is de belangrijkste sleutel tot beter onderwijs”. Natuurlijk is bijna niemand het hier mee eens. Het gevolg is dat de “early” en “late majority”hun hakken weer in het zand kunnen zetten, laat staan de “laggards want die komen helemaal niet meer uit hun schulp”. Waarom heeft de NTR de avond niet ingezet om juist de prachtvoorbeelden te laten zien uit de praktijk. Geef de “innovators” en “early adopters” erkenning en geef ze een podium om de succesverhalen van ICT/social media toepassingen tentoon te spreiden. Graag in 2012 een avond van het onderwijs waarin docenten niet tegenover elkaar staan maar naast elkaar en in discussie gaan over hoe ze met ICT/social media onderwijs aantrekkelijker en beter maken, samen zoeken naar wat ze gemeen hebben en dit versterken.

Wilt u nog een voorbeeld?
Heeft u de discussie omtrent ouderbetrokkenheid gevolgd? Minister Bijsterveldt, waarschijnlijk met alle goede bedoelingen (ik ga namelijk uit van het goede van de mens), heeft een discussie gestart waarin zij aangaf dat alle ouders zich dienen in te zetten voor het verbeteren van leerprestaties van hun kind, voor de school en voor respect voor de leraren. Dit werd opgepikt met krantenkoppen als “ouders moeten meer aandacht besteden aan hun schoolgaande kinderen, en die tijd moet desnoods komen uit minder werken“. Misschien wilde zij bewust het gezin als hoeksteen van de samenleving in deze discussie gooien of was er gewoon sprake van onhandige communicatie. In elk geval was het resultaat dat de verkeerde discussie werd gevoerd, zoals bijPauw en Witteman, en drijven we ouders en scholen verder uit elkaar.

Nog één voorbeeld?
Misschien heef u mijn blog “Social media durf te proeven, durf te delen, durf te creëren” gelezen, waarin ik reageer op de berichtgeving “richtlijnen social media” van CNV onderwijs. Naar mijn inziens een negatieve insteek over social media in onderwijs. De besturenraad deed daar vorige week nog een schepje bovenop, maar dit heeft u waarschijnlijk ook gelezen op de blog van mijn edublogger collega Trendmatcher. In de reacties las ik: “Dit protocol is een typisch voorbeeld van “Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet”. Het is een groot en angstig dreigement, geheel voorbij gaand aan de fantastische mogelijkheden die Social Media bieden, niet alleen inhoudelijk bij lessen, maar ook wanneer het gaat om goede PR voor de school. Negatieve PR gebeurt natuurlijk ook, maar die wordt vaak veroorzaakt door het krampachtig omgaan met of het geheel ontbreken van regels voor het gebruik van social media. Hoog tijd dat besturen en management eens goed uitgelegd wordt wat het begrip social Media inhoudt en welke voordelen dit allemaal voor een school kan hebben. Count me in.”

Beste Koningin, in 2009 had u in uw kersttoespraak kritisch gesproken over twitter maar gelukkig heeft u ook de kansen gezien van social media en kunnen wij elkaar via twitter volgen. U bent een voorbeeld omdat u de omslag heeft gemaakt van angst naar kansen voor social media. We hebben juist nu uw hulp hard nodig in het onderwijs.

Beste Koningin, we hebben beide het beste voor met ons land. We willen een samenleving waarin we kinderen veilig en vertrouwd kunnen laten opgroeien, we willen kinderen de wereld leren laten ontdekken. Het zijn deze kinderen die het land verder vorm gaan geven.

Hierbij wil ik vragen of u dit jaar in uw kersttoespraak aandacht wilt schenken aan het onderwijs. Er gebeuren prachtige dingen in het onderwijs maar deze worden niet door media opgepikt. Het is tijd om een positieve golf te maken! Het wordt tijd voor een lente in het onderwijs waarin we zoeken naar verbindingen, ouders en scholen, leerlingen en docenten en hoe social media hierbij kan helpen. Laten we de positieve verhalen veel meer verspreiden over gebruik social media in de klas/school door docenten en leerlingen, laten we docenten aan de hand meenemen in de wereld van social media, laten we van elkaar leren!

Nu kan ik me voorstellen dat u niet weet wat voor moois er gebeurt binnen het onderwijs maar ik denk dat er genoeg docenten, schoolleiders…… zijn die u graag willen helpen met het in kaart brengen van positieve verhalen vanuit de onderwijspraktijk.

Hierbij doe ik een oproep aan alle docenten, schoolleiders van Nederland om bij te dragen aan “lente in het onderwijs”. Laat zien wat voor moois je aan het doen bent, hoe jij de verbinding zoekt, hoe jij social media inzet om bruggen te bouwen, hoe jij social media inzet om leerlingen te boeien, hoe jij leert van leerlingen? hoe jij leert van ouders? hoe jij de brug slaat met ouders……..

Feel good in het onderwijs!

Fijne kerstdagen!

Marcel Kesselring

Geen opmerkingen:

Een reactie posten