10 december 2012

Als een ramp de school treft

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met de meest uiteenlopende calamiteiten. Niet altijd zijn scholen goed voorbereid op dit soort situaties. Ze worden belaagd door de media en moeten in korte tijd veel beslissingen nemen.
In de herziene uitgave ‘Als een ramp de school treft‘ die gratis beschikbaar gesteld wordt door het ministerie van OCW is nu ook veel aandacht voor de rol van Social Media. Deze kunnen de oorzaak zijn van een calamiteit maar ook goed ingezet worden om de gevolgen ervan in goede banen te leiden.

Calamiteitenteam
Na de eerste druk van de publicatie in 2000 startte KPC Groep met het Calamiteitenteam, een gratis dienstverlening voor scholen die te maken krijgen met een calamiteit. In opdracht van het ministerie van OCW zijn in 2012 drie minidocumentaires gemaakt waarin dilemma’s en ervaringen van scholen en experts van het Calamiteitenteam gedeeld worden. Deze zijn te vinden opwww.kpcgroep.nl/calamiteiten.

Opkomst Social Media
Social Media zijn niet meer weg te denken in het huidige tijdsbeeld. Scholen werken steeds meer met ICT-voorzieningen en veel scholen maken eveneens gebruik van Social Media in het onderwijsaanbod en in de communicatie met leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Tegelijkertijd worstelen veel scholen met het fenomeen social media. In het hoofdstuk over Social Media wordt aandacht besteed aan de opkomst van Social Media, Social Media op school en incidenten waarbij Social Media een rol spelen, zoals dreigtweets, cyberpesten en bangalijsten. Verder aandacht voor de verantwoordelijkheid van de school, personeelsleden en Social Media en het te voeren beleid. Ook is er aandacht voor een gedragscode Social Media, het inzetten van Social Media bij crisismanagement en er worden tips gegeven.

De uitgave: ’Als een ramp de school treft‘ is wat mij betreft een absolute aanrader voor directieleden en managers, maar ook leerkrachten kunnen er veel aan hebben volgens mij!

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de pagina van het calamiteitenteam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten