26 januari 2006

Koninklijk Besluit

Erratalijst bij de Woordenlijst Nederlandse Taal 19 januari 2006:
onderstaande correcties zijn uitgevoerd in Woordenlijst.org en zullen in de eerstvolgende druk worden verwerkt.
pagina was          moet zijn        reden wijziging
5 tegemoet gekomen tegemoetgekomen aan elkaar
6 voorop gestaan vooropgestaan zonder spatie
6 zoveel mogelijk zo veel mogelijk met spatie
6 Dominique Dominiek andere spelling
7 Vlaamse minister Vlaams minister zonder -e
116 koninklijk besluit Koninklijk Besluit met hoofdletters
122 getimet getimed met -d
122 aprés-skiën après-skiën met -è-
122 capuccino cappuccino dubbel-p
122 bel époque belle époque met -le
123 moelijke moeilijke met -i-
126 meervoudvormen meervoudsvormen met -s-
315 drievierde drie vierde met spatie
359 Fran·krijk Frank·rijk foute afbreking
616 neestem nee-stem koppelteken ontbreekt
616 neestemmen nee-stemmen koppelteken ontbreekt
819 softwareindustrie software-industrie met koppelteken

Ach, overal worden fouten gemaakt...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten