19 april 2006

Het nieuwe leren en social software

Een van de workshops die ik vorige week volgde ging over
"Het nieuwe leren en social software: een weblog ter ondersteuning van het actief leren",
verzorgd door Annette van Liere van het ROC van Twente. Tijdens de sessie werd ook een folder uitgedeeld. Ik heb gevraagd of ik de inhoud hier mag publiceren, omdat ik het zo waardevol vind dat ik er graag een breder publiek mee wil bereiken. De powerpoint van de presentatie is hier beschikbaar.

Wat is een weblog?

 • Een weblog, afgekort blog, is een persoonlijke website,
 • die regelmatig, soms meerdere keren per dag (vandaar 'log' van logboek), vernieuwd wordt
 • en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde (op datum) wordt weergegeven.

De mogelijkheden van een weblog

 • Kennis delen ongeacht het kennisniveau, plaats en tijd.
 • Snelle interactie. Na een actie volgt meteen een reactie!
 • Actieve deelname aan gesprekken, of deelname aan communicatie met elkaar: ontmoetingsruimte.
 • Op een eenvoudige manier informatie publiceren en actueel te houden.
 • Het is persoonlijk, men is zelf de eigenaar en men creëert een eigen publiek.
 • Door de mogelijkheid om teksten met foto's en geluid te publiceren wordt men op een creatieve manier uitgedaagd tot zelfstandig Ieren.

Onderwijstoepassingen voor een weblog

 • Het vastleggen van het ontwikkelingsproces van een werkstuk. Het kan een individueel werkstuk zijn, maar het medium is ook geschikt om samen binnen een klas, of bijvoorbeeld met andere (internationale) groepen een onderwerp uit te diepen en vast te leggen (kennismanagement).
 • (Zelf)reflectie op het leerproces van de student zelf, de weblog kan dan worden gebruikt als een portfolio.
 • Uitwisselen van ervaringen In dezelfde lijn als zelfreflectie kunnen studenten na een stagedag (of periode) hun leervragen voorleggen aan andere groepsgenoten, werkplekbegeleider of aan de stagedocent, Er kan op die manier een actieve discussie ontstaan, Deze discussie kan weer een aanleiding zijn om tijdens een terugkomdag een bepaald thema te behandelen.
 • Het laten meekijken door en reageren van ouders of hulpvragers in het onderwijsproces van de student. Zo zijn ze niet alleen inhoudelijk geinformeerd (vaak achteraf pas krijgt men het resultaat te zien), maar zien ze ook de ontwikkeling van hun student in het leerproces.

Afwegingen die u eerst moet maken

 • Is een weblog het geschikte medium om uw onderwijsdoelen te realiseren?
 • Beschikt u over de benodigde voorzieningen?
 • Beschikt u over de benodigde expertise?
 • Durft u een experiment aan te gaan?
 • Kunt u het product (resultaat) loslaten en uitgaan van het proces?
 • Heeft u vertrouwen in de jongeren zodat u ze de zelfsturing kunt geven, waarbij u uitgaat van de sterkten in plaats van de zwakten van de studenten?
 • Als u deze vragen positief kunt beantwoorden is een weblog de juiste keuze.

Faalfactoren

 • Weblog wordt als doel op zich beschouwd in plaats van een hulpmiddel om …
 • Er is onvoldoende aandacht voor het feit dat ontwerpen en begeleiden van digitaalonderwijs specifieke vaardigheden vraagt van de docenten.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen van docenten ten aanzien van ict-gebruik.
 • Een leercultuur die e-Iearning in de weg staat.
 • Organisatie belemmert dat de student centraal komt te staan.
 • Het idee dat verandering van leerprocessen en verwerkingsvormen individueel kunnen worden genomen.

Succesfactoren

 • Training van docenten, zelfstandig (trial en error). Oriënteren, bieden van onbeperkte toegang tot digitaal onderwijsmateriaal.
 • Een organisatie die flexibel is en aandacht heeft voor de individuele, zelfsturende student.
 • Voorkomen van technische problemen, goede kwaliteit hardware en software.
 • Voldoende tijd voor docenten.
 • Goede feedback en voldoende tijd van de begeleider Duidelijke instructies en sturing geven aan de studenten. Student zelf betrekken bij de inrichting.
 • Uitgebreide voorbereiding en handleiding om de angst van beginners weg te nemen.
 • Rekening houden met de verschillende leerstijlen.
 • Zet de kennis van studenten in om zowel studenten als docenten te trainen in het gebruik van weblog.
 • Beloon de studenten die mee willen werken.

Gratis weblog aanmaken

Annette van Liere
is beleidsmedewerker van het Expertise Centrum Leren en ICT onderdeel van de beleidseenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg bij het ROC van Twente. Een belangrijke taak van het Expertise Centrum Leren en ICT is het volgen van trends op het gebied van onderwijs en ICT (nieuwe leertechnologieën), adviseren van het management en begeleiding van de scholen bij ICT-invoeringsprocessen/-projecten.
Contactgegevens: avanliere@rocvantwente.nl, 074-8503335,
Website: http://www.van-liere.nl/weblog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten