11 oktober 2006

Ben ik een journalist?

Vanavond ontving ik een mailtje met een link naar de uitslag van een onderzoek waaraan ik heb meegewerkt. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een studie aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Auteur is Arjan Dasselaar. Hij is freelance journalist voor ondermeer Elsevier, NRC Handelsblad (Product & Techniek), Algemeen Dagblad (Diagnose), Netkwesties.nl, Men’s Health, computerblad PCM en het weblog BlogNoot van Planet Internet.

Ik heb het hele verhaal nog niet volledig doorgenomen, maar wil alvast m'n complimenten kwijt voor aanpak en uitwerking.

Samenvatting (met toestemming van de auteur letterlijk overgenomen)
Het aantal weblogs of blogs in Nederland, web sites die informatie in een dagboek-achtig format publiceren, is in enkele jaren gestegen van nul naar, volgens sommige schattingen, meer dan een miljoen. Deze groei heeft geleid tot heftige debatten over de vraag of blogs al dan niet journalistiek bedrijven.
Deze afstudeerscriptie probeert een antwoord te vinden op de vragen: 'Willen Nederlandse bloggers zich bij het schrijven voor hun blog laten leiden door journalistiekewaarden en gedragswijzen, en in hoeverre vinden diezelfde bloggers dat ze deze journalistieke waarden en gedragswijzen ook in de praktijk brengen?'
De scriptie draagt definities aan voor zowel blogs als journalistiek. Vervolgens wordt een methode beschreven waarmee kan worden onderzocht of een blog journalistiek bedrijft, en welke journalistieke idealen de blogeigenaar nastreeft.
Deze methode is vervolgens gebruikt in een onderzoek waaraan zowel Nederlandse kranten als blogs veelvuldig aandacht hebben besteed. Dat leidde tot deelname van 379 blogs aan het onderzoek, waarvan 292 formulieren bruikbaar waren.
Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse blogs in meerderheid geen journalistiek bedrijven, en dat ook niet wensen te doen. Afhankelijk van welke maatstaf wordt gebruikt, variéert het percentage journalistieke blogs tussen de 0,3 en 17,5 procent.
Als de laatstgenoemde groep van 17,5 procent wordt vergeleken met het gemiddelde deelnemende blog aan het onderzoek, dan blijkt dat journalistieke blogs op bijna alle fronten anders zijn: de makers zijn veelal hoger opgeleid, maken vaak meer gebruik van technische blogfunctionaliteiten, en zijn geneigd om in hun inhoud meer mediatypes te gebruiken zoals illustraties, audio en video.
Niettemin is zelfs dit hoogste percentage van17,5 procent lager dan het percentage dat werd gevonden bij recent onderzoek naar journalistieke aspecten van blogs in de Verenigtie Staten. De scriptie draagt mogelijke verklaringen aan voor deze verschillen, en doet voorstellen voor een toekomstig onderzoek naar de verbetering van de gebruikte enquêtemethode, en voor een transnationaal vergelijkend onderzoek van de journalistieke aspecten van blogs.

Meer is te lezen op PMM BlogNoot en vanaf die plek is ook het onderzoek te downloaden als pdf bestand. Helemaal onderaan staat:
(Journalisten die het persbericht hebben ontvangen: u kunt het embargo vergeten, aangezien Commlog daar ook geen boodschap aan had.)
En inderdaad, op Commlog lees ik:
"O ja, en er zat een embargo op dit persbericht. Tot vanavond 23.59 u. Maar dat was vast een grapje. Of een test misschien? Om te kijken welke blogs wel en welke niet journalistiek zijn."

Leuk om de eerste te zijn, maar inderdaad niet zo netjes als dat niet de bedoeling was. Moeten weblog auteurs zich aan dezelfde afspraken houden als "gewone" journalisten? Mij lijkt van wel.

Al met al heb ik nog geen antwoord op de vraag: ben ik nu journalist? Eerlijk gezegd heb ik me dat nooit afgevraagd en ik geloof dat ik het helemal niet zou willen zijn. Dan moet je je aan allerlei dingen houden heb ik begrepen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten