02 maart 2007

Enthousiaste (V)MBO-instellingen gezocht

De projectgroep 'Verbonden met ICT' nodigt (V)MBO-instellingen uit, die enthousiast willen meewerken en web 2.0 toepassingen in de praktijk willen brengen en zullen toetsen op bruikbaarheid. De projectgroep wil een tiental instellingen bijeen brengen die met één of meer toepassingen in hun onderwijs aan de slag gaan. Van de deelnemende instellingen wordt verwacht, dat zij daarover rapporteren en de ervaringen en resultaten uitwisselen. Zij ondersteunen het onderzoek naar de impact van web 2.0.

De looptijd van het project bedraagt maximaal zes maanden.

Criteria voor deelname
- De web 2.0 pilots worden door een onderwijsteam, een opleiding of een groep docenten ingezet en gedragen. (de inzet van alleen een individuele docent is niet voldoende)
- De toepassing wordt in het onderwijsproces ingebed en overstijgt daarmee het niveau van een leuk extraatje.
- De instelling is bereid om het platform dat Kennisnet biedt te toetsen om de toepassingen laagdrempelig in te kunnen zetten (functioneren als bètagroep voor dit web 2.0 platform).

Vergoeding
Om het team of groep enige ondersteuning bij de uitvoering van de pilot te bieden, wordt de inzet van een projectleider of coördinator in de instelling (deels) vergoed tot maximaal 0,1 fte (€ 5.000,-) gedurende de looptijd van het project van zes maanden.

Masterclasses
De projectleider of coördinator bouwt mee aan een netwerk van experts op dit terrein en is bereid om kennis hierover te delen en te participeren in workshops en een tweetal masterclasses. Tijdens de masterclasses (14 maart en 11 april) zullen experts verdieping geven aan deze toepassingen en de inzet daarvan in het onderwijs.

Aanmelding en selectie
Aanmelding voor deelname kan tot 9 maart door middel van het aanmeldingsformulier.
Een commissie bestaande uit leden van de projectgroep 'Verbonden met ICT' zal de inzendingen beoordelen en de meest relevante pilots op basis van genoemde criteria selecteren.
Hierbij spelen tevens de volgende criteria een rol:
- spreiding over instellingen en verschillende opleidingen
- verschillende web 2.0 toepassingen

Informatie?
Belangstellenden kunnen voor informatie contact opnemen met Leo Bakker, projectleider van het web 2.0 project van Kennisnet Ict op school, e-mail: l.bakker@kenict.org

Wat zijn web 2.0 toepassingen?
Bij web 2.0 gaat het vooral om sites die het delen van informatie stimuleren. Denk aan foto's, video, maar ook aan leermateriaal. Samenwerken aan documenten is mogelijk. Alles gebeurt online.

Bovenstaande heb ik vrijwel letterlijk overgenomen van: mboprosumer.kennisnet.nl/deelname nadat ik hoorde dat zich tot nu toe maar 2 projecten hebben aangediend (waaronder iets met usb sticks).

Waar zijn die innovatieve onderwijs- en ontwikkelingsdiensten binnen de ROC's mee bezig? Gaat alle tijd echt op aan het competentiegerichte leren? Zou je dat met web2.0 tools niet prachtig kunnen ondersteunen en uitbouwen? Valt er dan niks te doen met weblogs, wiki's slimme portals, Hyves, Second Life, of noem maar op?

Ik heb in het verleden wel eens beweerd dat Kennisnet achter de feiten aanliep, maar nu lijkt het alsof ze vér voor de muziek uitloopt en het veld nauwelijks meekrijgt.
Er moeten toch zinvolle projecten te verzinnen zijn?

1 opmerking:

  1. Eigenaardig dit soort dingen. Die afwachtende houding zie je overal terug, ook in bibliotheken.
    Blogs gebruiken voor je lessen? Een wiki, een ning-netwerk (http://zbdigitaal.blogspot.com/2007/03/bouw-zelf-een-sociaal-netwerk-met-ning.html)

    Lesstof aanbieden volgens het pandora-principe?

    Betaalt dat een beetje, het onderwijs? :-)

    BeantwoordenVerwijderen