29 april 2007

Innovatie en didactiek

Via het weblog van Gerard Dümmer wordt ik geattendeerd op Pulse, dat gebracht wordt als "een nieuw netwerk voor leraren en lerenden".
Een abonnement kost € 49,50 per jaar en hiervoor krijg je toegang tot de website www.pulsevangorcum.nl en 5 nummers van het tijdschrift Pulse Innovatie en didactiek.
Het 0 nummer is door de uitgever vrij beschikbaar gesteld en Gerard heeft het voor het gemak maar bij Scribd neergezet. Ik kan me niet voorstellen dat het blad er straks zo uit gaat zien, zonder enige reclame. Aan de andere kant verklart dat misschien de pittige abonnementsprijs die je als student niet snel zult betalen. Toch is dat mede de doelgroep waarop het netwerk zich wil richten. Je kunt al een indruk krijgen van de ondersteunende website, alhoewel veel dingen nog niet werken.
Wat is Pulse?
• nieuw netwerk voor leraren en lerenden
• gericht op het gebruik van nieuwe media in educatieve context
• bestemd voor basis-, voorgezet onderwijs, PABO, HBO- en universitaire lerarenopleidingen
• achtergrond en diepgang
• communicatie
• uitwisseling van ideeën en ervaringen uit de praktijk

Wat ik heel vreemd vind is dat bij de derde bullet het MBO niet genoemd wordt, terwijl daar toch de opleidingen voor onderwijs assistent gegeven worden!
Vergeten, of bewust overgeslagen? Beide opties vind ik kwalijk!

De redactie wordt gevormd door John Bronkhorst-ICT Expertisecentrum Nederlands-Radboud Universiteit, René Franquinet-publicist en docent informatica voortgezet onderwijs, Frits van Kouwenhove-docent Universitair Onderwijscentrum Groningen, Jan Lepeltak-publicist en lector ICT Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en tenslotte Tessa van Zadelhoff-ICT coördinator en leerkracht primair onderwijs.
Bekende namen die we natuurlijk al eerder zijn tegengekomen (COS).

Fijn dat zij hun kennis weer beschikbaar willen stellen, maar ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken via de formule die van Gorcum heeft bedacht. Wel wil ik ze vanaf deze plek veel succes toewensen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten