11 juni 2007

MBO actieplan "Verbonden met ICT"

"Het ministerie van OCW heeft samen met de MBO-sector geïnventariseerd voor welke onderwijsprioriteiten ICT-instrumenten het best ingezet kunnen worden. Ook is onderzocht welke knelpunten in het gebruik van ICT op scholen met voorrang om een oplossing vragen. Dit heeft geleid tot het actieplan 'Verbonden met ICT'."
Zie: http://mboactieplan.kennisnet.nl/
Vandaag was er een bijeenkomst bij Kennisnet met een vertegenwoordiger van OCW om verslag te doen van de stand van zaken op dit moment én om naar de toekomst te kijken.
Vanuit "het veld" waren 3 mensen uitgenodigd om hun verhaal te doen en een bijdrage te leveren aan de discussie. Naast Hannie van der Heijden -over gaming- en Henk Burg -over web2.0- mocht ik 10 minuten vertellen over de streaming video projecten en mijn ervaringen daarbij.
Het was leuk om te doen, leuk om te horen hoeveel overeenkomsten er zijn met de andere deelprojecten en ook goed om te zien dat de boodschap overkwam bij "OCW". Dat kon je merken aan de vragen die gesteld werden. Geen formeel en plichtmatig nummer dus, maar een goede inhoudelijke bijeenkomst die hopelijk het nodige geld losmaakt bij OCW om een goed vervolg te geven aan de ingezette koers van Kennisnet.
Je zou kunnen zeggen dat Kennisnet een risico neemt door mij voor een dergelijke bijeenkomst uit te nodigen en me spreektijd te geven. Tenslotte ben ik het niet altijd eens met wat er "uit Zoetermeer" komt en ben ik al jaren trots op mijn "haat-liefde" verhouding met Kennisnet. Ik word er ook wel eens "de luis in de pels" genoemd. Maar er waait een andere wind in Zoetermeer. "Meelopers en ja-knikkers zijn er al genoeg" hoorde ik iemand zeggen en er is niks mis met een "positief-kritische instelling".
Ik mocht dus een open en eerlijk verslag geven over de dingen die goed gaan, maar ook de zaken die beter kunnen. Nu zijn er best wat kanttekeningen te plaatsen, maar over het algemeen ben ik toevallig heel enthousiast over de verschillende uitgezette projecten en de manier waarop Kennisnet een en ander ondersteunt. Ik weet dat er ook andere observaties gemaakt zijn en dat is alleen maar goed voor de discussie.
Wat mij betreft echter gaat Kennisnet door op de ingeslagen weg en komen er weer een hoop vernieuwende projecten bij!
In mijn laatste sheet heb ik zelfs het "Trendmatcher keurmerk" uitgereikt...

Toen ik naar Zoetermeer reed vanmorgen dacht ik: je zit 5 uur in de auto voor een bijeenkomst van 3 uur waar je 10 minuten een (powerpoint)presentatie mag geven waar je een dag voorbereiding aan gehad hebt. Waar ben je mee bezig?
Toen ik naar huis reed dacht ik: goed gedaan jochie!

Inschrijven voor een streaming media project kan nog tot 14 juni.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten