09 november 2007

Gamemaker Kids

Kinderen maken zelf computerspellen
Het spelen van computergames is leuk. Het zelf maken van games is misschien nog wel veel leuker! Maar hoe pak je dat aan? En is dat niet moeilijk? Technika 10 Nederland ontwikkelde, speciaal voor kinderen, het lespakket Gamemaker Kids. De lancering van dit lespakket vindt plaats op vrijdag 16 november a.s. in het Meridiaan College Het Stromenland in Amersfoort. Gamemaker Kids daagt kinderen uit om door middel van een van hun favoriete bezigheden, het spelen van computerspellen, kennis te vergaren over ict. Het lesmateriaal is geschikt voor basisschoolleerlingen van 9 tot 12 jaar, hoogbegaafde kinderen vanaf 7 jaar en leerlingen van de onderbouw vmbo. Het lespakket is gratis te downloaden van de website http://www.gamemakerkids.nl/.

Met het lespakket Gamemaker Kids wordt het voor kinderen mogelijk om zelf, op school, in buurthuis of thuis, een eigen computerspel te maken. Het werkt op basis van het programma Game Maker, van de Utrechtse hoogleraar Information and Computing Sciences prof.dr. Mark H. Overmars. Het door hem ontwikkelde Game Maker wordt inmiddels wereldwijd door volwassenen en jongeren gebruikt om (educatieve) computerspellen te maken. Tot nu toe ontbrak echter Nederlandstalig lesmateriaal, gericht op kinderen en leerkrachten.

Spelenderwijs leren programmeren
Kinderen die met Gamemaker Kids aan de slag gaan maken zich spelenderwijs het denkpatroon eigen, dat nodig is om te kunnen programmeren. Ze leren calculeren, gevolgtrekkingen te maken en als-dan en zo-niet-dan constructies te bedenken. Ze kunnen na het werken met Gamemaker Kids makkelijker overstappen op daadwerkelijk programmeren in code, omdat de denkpatronen hetzelfde zijn.

Meisjes en games
Uit onderzoek blijkt dat meisjes minder vaak en minder lang computergames spelen. De hele Game-industrie is vooral gericht op jongens en mannen. Slechts zo’n 10% van de werknemers in de Game-wereld is vrouw. Het is de verwachting dat in de toekomst steeds meer met ‘serious games’ (zoals simulaties) zal worden gewerkt in het bedrijfsleven en bij de overheid. Zaak dus dat ook vrouwen hierop voorbereid zijn. Met het project Gamemaker Kids sluit Technika 10 Nederland aan bij de belevingswereld van jongens én meisjes. Gamemaker Kids is zo geschreven, dat meisjes zich zeker aangesproken voelen. Het lespakket laat hen inzien dat ook zij potentie hebben om een opleiding in deze sector te volgen.

Hoogbegaafde leerlingen en games
Hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs hebben behoefte aan lesmateriaal waarin verdieping mogelijk is. Zij hebben, meer dan andere leerlingen, uitdagingen nodig. Gamemaker Kids maakt verdieping mogelijk tot op programmeercode-niveau. Hoogbegaafde leerlingen vanaf 7 jaar kunnen zelfstandig met Gamemaker Kids aan de slag, waarbij ze geprikkeld worden om steeds ingewikkelder structuren te bedenken.
Op Basisschool De Weier in Almelo loopt, in samenwerking met Technika 10 Nederland, het project ‘Begaafde leerlingen gamen samen’. Centrale vraag in dit project is: ‘Kan het samen maken van games (met Gamemaker Kids) bijdragen aan de sociale vorming en samenwerkend leren van meerbegaafde leerlingen?’. Het project is onderdeel van Kennisrotonde van de Stichting Kennisnet Ict op School. Ervaringen zijn te volgen via www.gamemakerkids.nl/index.pl/weblog

Gamemaker Kids gratis te downloaden
GameMaker Kids is een project van Technika 10 Nederland en is mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds. De Game Maker-software is eigendom van Yoyogames.com.
Het lespakket Gamemaker Kids is, inclusief de docentenhandleiding, gratis te downloaden van de website http://www.gamemakerkids.nl/.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten