02 april 2008

uǝıɐɐɹpɯo

˙˙˙do uǝʇɥɔızuı ǝʍnǝıu ɹǝǝʍ pɾıʇlɐ ʇɹǝʌǝl ʇǝɥ ¡doʞ u,z do uooʍǝƃ ʞɐɐz ǝp ʇǝz ɟo ʇuɐʞ ǝɹǝpuɐ uǝǝ uɐʌ suǝǝ ʇǝɥ ʞɾıʞǝq 'ɯo suǝǝ lǝoq ǝp ıɐɐɹp

10 opmerkingen:

 1. Wauw, ik had gisteren willen bedenken dat dit kon!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat zei ik!
  mosredna!

  Waar heb je dit soort html-code gevonden?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. (؛ ɯǝllıʍ ɹooɥ ʇǝz ɾıq ʇǝıu ɹǝ lɯʇɥ˙dılɟ/ɯoɔ˙pɐɟʌǝɹ˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ ǝʇıs ǝp ɹɐɐu ʞuıl ǝp ʇǝıu ǝɾ ʇɐp ʍnɐlɟ

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ziet er lekker apart uit ja... Leuk dat je de tekst dan toch gewoon kunt lezen he...
  Heeft iets te maken met je hersenen.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat in het Engels de volgorde van letters in een woord niet heel erg belangrijk is voor de leesbaarheid.

  Zolang de eerste en laatste letter op hun plaats staan, maakt de volgorde van de overige letters weinig uit.
  Volgens een ozdoenerk aan de Esglene untiisirevet, mkaat het niet uit in wkele vdlogore de ltetres in een worod staan, het enige wat bnlaejigrk is is dat de erstee en lttasae leettr op zijn palats saatn. De rest kan een tltoae ponhiuop zjin en nog kan je het leezn zoendr polreebm. Dit komt omdat we neit elke ltteer zelf leezn maar het woord als geeehl.
  Enkele tekens weglaten of verwisselen in kleine woorden levert niet echt problemen op, maar als je dit zou doen in lange woorden wordt het wel lastig. Welke lettertekens je precies zou kunnen weglaten om het begrijpelijk te houden is (nog) niet bekend.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. ¡ƃǝouǝƃ uɐp ɹǝǝɯ lɐ ǝʍ uǝop uǝǝɯnsuoɔ ƃǝʍɯop ˙uǝlǝʞʞıɹd uǝsuǝɯ ǝɾ ʇǝoɯ sɯos
  uǝoɹǝɾ @

  BeantwoordenVerwijderen
 6. in ieder geval nog leesbaar en beter dan Elgoog!
  (http://elgoog.rb-hosting.de/index.cgi?dir=/en/&page=/intl/en/about.html)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. ˙˙˙ puǝɹǝɹıdsuı lǝǝɥ
  ˙uǝpɹɐ lnɐd uɐʌ ,ɯo ʇǝɥ ɹǝǝʞ 'ʇʞuǝp ʞoo ǝɾ ʇɐʍ, : dɹǝʍɹǝpuo ʇıp ɹǝʌo ǝɾʞǝoq ʞnǝl uǝǝ ʞoo sı ɹǝ
  ˙(-: ƃıddɐɹƃ lǝǝɥ ɐɾ

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het valt me opeens op, dat de 'l' als enige letter niet andersom wordt weergegeven. Foutje?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hè, hè, het duurde even voor ik die URL had ontcijferd (blond). Komtie:
  ¡uǝuunʞ uǝoısuǝd ʇǝɯ óz uɐp noz ǝɾ ˙ƃɐpɹǝʇɐz ˙s˙ɐ ʇɹnǝqǝƃ pɾıʇɟǝǝl ʍnoɾ ʇǝɯ ʇǝıu ʇıp ʇɐp 'pǝoƃ ɹɐɐɯ sı ʇ, :ɯǝllıʍ@

  BeantwoordenVerwijderen
 10. ˙uǝʞınɹqǝƃ ɹǝʞǝz ɯǝɥ ɐƃ ʞı ˙uǝʇǝıɹoʌɐɟ uɾıɯ ɾıq ʞı ʇǝz ¿looʇ uǝǝ lǝʍ ʇǝɥ sı ¿looʇ ǝzǝp 'ƃıddɐɹƃ ʇɐʍ

  BeantwoordenVerwijderen