01 december 2008

De grote BVE enquete

uitslag BVE enqueteTevreden over baan, ontevreden over bestuur
Over hun eigen baan en het team waarin ze werken is het BVE-personeel reuze tevreden. De 1300 deelnemers aan de grote BVE-enquête delen daar een dikke voldoende voor uit. Maar over hun eigen roc zijn de 1300 deelnemers buitengewoon treurig gestemd: dat krijgt maar een 5,0. Opmerkelijk genoeg nog lager dan het rapportcijfer voor de BVE-sector in zijn geheel. De reden voor die onvoldoende voor de eigen instelling heeft alles te maken met de aversie tegen het management. Een top-downcultuur, hiërarchisch en bureaucratisch.
Volgens de ruim 1300 geënquêteerden is er op de instellingen sprake van een hiërarchische top-down cultuur. Opvallend genoeg is een meerderheid vóór het competentiegericht onderwijs, maar vindt men dat de uitvoering rammelt. Veel steun is er voor landelijke examens taal en rekenen in het mbo, daar is 79 procent voor. (bron)

De belangrijkste conclusies op een rij:
  • Geënquêteerden geven hun baan als rapportcijfer een 6,8, hun instelling een 5,0
  • 79 procent vindt dat er sprake is van een hiërarchische topdowncultuur
  • 61 procent heeft geen vertrouwen in het colelge van bestuur
  • 27 procent overweegt de BVE-sector te verlaten
  • 60 procent vindt het uitgangpunt van competentiegericht onderwijs (cgo) goed
  • 70 procent is ontevreden over de invoering van cgo
  • 79 procent vindt eindexamens taal en rekenen een goede zaak
  • 86 procent wil salaris colelge van bestuur koppelen aan cao
  • 56 procent wil bve opknippen in drie niveau’s
  • 54 procent denkt dat de educatie bij de bve zal verdwijnen
De uitslagen van de enquête zijn hier als Word-document downloaden.
In dat document staan meer stevige uitspraken die ik hier wel allemaal had kunnen citeren....
De BVE-special van het Onderwijsblad (PDF-document) is hier te downloaden.

De grote BVE-enquête is in oktober en november via internet uitgevoerd door het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen onder 1041 leden en 259 niet-leden. Op vrijwel alle punten zijn de verschillen tussen leden en niet-leden marginaal, net als tussen andere deelgroepen in de enquête.

Omdat dit weblog gaat over (trends in) ICT en Onderwijs en niet over mijn werk op een ROC onthoud ik me hier verder van commentaar...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten