15 december 2008

Het onderwijs van de toekomst

Een tijdje geleden was er een evaluatie- en inspiratie bijeenkomst voor de deelnemers aan de studiereis naar de Educause in Orlando.
Marleen Lemstra van Helicon Opleiding deelde daar een oproep uit met de vraag dit binnen de eigen organisatie bekend te maken en te reageren.
Dit weekend moest ik daar opeens weer aan denken en vroeg Marleen of ik haar oproep hier mag publiceren:
Het onderwijs van de toekomst
“The future depends on what we do in the present” Mahatma Gandi

Orlando was inspirerend en heeft aangezet tot nadenken

Bestaan scholen nog na de kredietcrisis…..
Dit behoeft uitleg:

De kredietcrisis is al jaren voorspeld en toch zijn we gewoon doorgegaan met leven en handelen. Wij hebben als samenleving niet geanticipeerd op dat wat verwacht was en nu werkelijkheid wordt.

De vraag
De grote vraag voor het onderwijs van nu is; doen wij genoeg met de crisisvoorspellingen over het onderwijs? Durven wij te kijken naar de wensen van de groep leerlingen van nu en in de toekomst ? Kunnen en willen wij veranderen in een nieuwe richting? Of reageren we door meer van hetzelfde te doen?
“All important things in life can’t be thaught, but they can be learned” Oscar WIlde

Inspiratie
In Orlando heb ik een groep mensen deze vraag voorgelegd aan de hand van het project
‘streaming media’. Een mediaproject waarvan soortgelijke projecten ook op andere scholen lopen. Elk met hun eigen vertrekpunt en praktische invulling. Kan beeldender onderwijs daadwerkelijk helpen een nieuwe richting in te slaan? Of blijft het bij oude wijn in nieuwe zakken? Dat is de vraag die ik in Orlando aan de orde stelde.
Met alle reacties van de toehoorders heb ik nog heel wat stof gehad tot nadenken. Voor mijzelf is er een belangrijke conclusie: ik heb mijn vragen nog niet helder en dus ook niet de oplossingen. En er is een besef van urgentie.
Vanuit de lezingen in Orlando en de reacties van mijn medereizigers is het me duidelijk aan het worden dat de huidige opzet van ons onderwijs niet meer past bij de informatietechnologie en de huidige generatie? De nieuwe rol van een docent zal een andere zijn namelijk het verbinden van de oude tijd met de nieuwe tijd? Om te voorkomen dat we een totale anarchie krijgen van de jeugd naar het onderwijs zullen wij ons tot het uiterste moeten inspannen om de uitdaging naar de toekomst aan te gaan?
“De beste manier om met veranderingen te kunnen omgaan is ze zelf te bewerkstelligen” Robert Dole
Over het Hoe
Ben je ook nieuwsgierig? Wil je meedenken en participeren in een netwerk met het lef de bestaande uitgangspunten los te laten en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden? Zin in een avontuurlijke reis op weg naar een transitiemodel voor het onderwijs?
Beelden als uitgangspunt om anders te kijken, leerlingen te betrekken bij het onderwijs van de toekomst, dit communiceren met een breder publiek, van en met elkaar leren en dit ook nog handen en voeten geven…..Op weg naar ontwikkeling van een transitiemodel voor het onderwijs….
Tegelijkertijd de uitdaging aangaan rondom het gebruik van het medium video in het onderwijs door projecten te volgen op verschillende scholen als een soort bottum up vliegwiel voor de transitie als de input voor het netwerk vanuit de schoolpraktijk.

Wat
Energieën bundelen voor de ontwikkeling van transitie denken in het onderwijs, sprekers erbij betrekken naast pilots, ideeën uitwisselen om een boekje/film/beelden te maken als basis voor verdere discussies en aanvullingen op zoek naar de juiste vragen……het onderwijs geeft niet meer de antwoorden maar de leerling is creatief in het verzamelen van informatie en het halen van onderwijs……
De opzet is om van project naar programma naar een blijvende verandering te komen.
“De ziel kan niet denken zonder beelden” Aristoteles

Doel
Een videoportret maken om van daaruit de ontwikkeling van de transitie vorm/beeld te geven “Practise what you preach”
De eerste zaken voor elkaar krijgen vanuit lopende pilots streaming media
Partners erbij halen voor input en mogelijke subsidie

Eerste stap
Een creatieve workshop waarin de beelden voor de toekomst worden uitgewisseld, ontwikkeld en discussies zichtbaar worden vastgelegd olv mediaprofessionals. Als deskundigen gaan wij (het netwerk) ons toekomstbeeld projecteren .
Intenties worden uitgesproken voor de toekomst. Mogelijke samenwerkingspartners en financiers komen in het vizier.
Roel Simons van See You! Productions verzorgt de workshop. Rene Montenarie van VKA faciliteert de eerste workshop. Kennisnet wordt hierbij betrokken.

De planning
Januari 1e bijeenkomst
Februari 2e bijeenkomst
Maart tijdens CVI conferentie 3e bijeenkomst waar we zoveel mogelijk conferentiegangers gaan betrekken…

Wie
ROC Zeeland?
School van de toekomst?
ROC van Amsterdam?
Drenthe College?
Helicon Opleidingen- Marleen Lemstra!
-………
“There is a time for departure, even if there is no place to go” Tenesee Williams

Marleen Lemstra
m.lemstra@helicon.nl
Het aantal reacties tot nu is nog wat weinig mailde Marleen dus zei ze:
"Ik vind het leuk als je de oproep ook op jouw weblog zet, we moeten de boel toch in beweging zien te krijgen!"

Gaan we dan toch wat met doen video...?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten