09 december 2008

OLPC een jaar later, de eerste resultaten

Zaterdag 13 december a.s. om 11:00u is er een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in OLPC in Nederland en Vlaanderen. De bijeenkomst vindt plaats aan de Oude Gracht 229 in Utrecht. Een ideale gelegenheid om meer te leren over het concept OLPC, de laptop XO, de software Sugar, de toepassing in Nederland / Vlaanderen en ontwikkelingslanden etc.
Aanmelden kan door een email te sturen naar f.hoff@openwijs.nl

OLPC (One Laptop Per Child) is een project om de armste kinderen in de wereld meer toegang te geven tot educatie en daarmee betere levensomstandigheden. De kinderen krijgen de mini laptop XO (voorheen de 100$ laptop) die sterk, goedkoop en zuinig is. Deze laptop is voorzien van educatie- en spelmateriaal en heeft netwerktoegang.

Elk kind zijn of haar eigen XO
Sinds de start van OLPC 1,5 jaar geleden zijn er 600.000 laptops in 27 verschillende landen uitgegeven, ook in Westerse landen. De laptop is ook beschikbaar voor de particuliere markt via de actie Give One Get One. Dit houdt in dat voor elke in de westerse wereld verkochte OLPC-laptop een exemplaar wordt uitgereikt in de armste landen.

De XO's op Nederlandse scholen
Dit jaar is de XO ook in Nederland verkrijgbaar via de website van OLPC en voor scholen via www.openwijs.nl
In Nederland zijn 5 organisaties actief met OLPC. Op 13 december zijn er een aantal presentaties over de ervaringen van dit project in het afgelopen jaar.

Wie geven een presentatie?
  • OLPC Nederland is een zogenaamde grassroots group, vrijwilligers die bottom-up het OLPC concept promoten en OLPC ondersteunen, met name in de software ontwikkeling.
  • Vanuit de stichting OpenWijs.nl lopen nu projecten met de XO ("de 100$ laptop") op 2 scholen in Maastricht en 1 in Rama (Nicaragua). Een tiental anderen zijn in voorbereiding, niet alleen in het basisonderwijs maar ook voor volwassenen, analfabeten / laaggeletterden, visueel gehandicapten, teleconsultatie etc. Door kleinschalige projecten te bundelen is het nu mogelijk XO's te bestellen in Nederland. Ook kunnen XO's eenvoudig gedoneerd worden waarbij belastingaftrek mogelijk is. De stichting heeft nu 1 jaar ervaring met de XO, de software Sugar en al haar educatieve programma's, het concept OLPC en de organisatie OLPC. Daarnaast passen zij het OLPC concept toe in andere leersituaties en met andere mini laptops.
  • De stichting Meters maken voor Millennium heeft het afgelopen half jaar 4 OLPC projecten opgezet en bezocht, in Rusland, Mongolië, India en Nepal.
  • MartenVijn.nl is een bedrijf dat o.a. XO's repareert, onderwijsinstellingen ondersteunt en XO's uitleent. 
  • Sofos is een Adviesbureau omtrent elearning voor onderwijs en overheid. Zij promoten OLPC, met name in Suriname.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten