12 maart 2009

Implementeren bij een ROC

Van december 2007 tot en met december 2008 werkte Frans van der Steen vanuit Getronics Consulting bij ons om leiding te geven aan de verbetering van de bekostigingsadministratie, de registratie van aan- & afwezigheid en het resultaatbeheer (oftewel: Magister).
Vanaf mei 2008 mocht ik tegenover hem zitten en met hem samenwerken. Het was zijn eerste klus in het onderwijsveld en ik vond het vaak fascinerend te observeren hoe hij als externe consultant de zaken aanpakte en zich regelmatig verbaasde over hoe "wij" de dingen doen (of juist niet) in het onderwijs.
Toen hij aangaf op termijn een en ander te willen beschrijven heb ik hem gelijk gewezen op marktplaatsmbo.nl als een prima plek om zijn verhaal neer te zetten zodat anderen daar ook wat aan kunnen hebben.
Deze week kreeg ik een mailtje dat Frans gedaan heeft wat hij zich had voorgenomen!

Implementeren bij een ROC
"Tussen beleid en realisatie, tussen denken en doen gaapt nogal eens een grote kloof. Daar kunnen we elke dag last van hebben, vooral als het gaat om ondersteunende voorzieningen die we dagelijks gebruiken.
In het artikel een poging tot eerlijke reflectie over een organisatiebreed implementatietraject met praktische hints en tips." (bron)

Het is een herkenbaar verhaal geworden, geschreven in een stijl die kenmerkend is voor Frans. Ik heb het met plezier gelezen en breng het graag onder de aandacht van iedereen die bezig is met- of beginnen mag/moet aan een veranderingstraject binnen de organisatie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten