22 juni 2009

Maak kennis met Thijs!

Hoe kan het een deelnemer vergaan op een instelling waar voor een vergaande vorm van flexibilisering is gekozen?
Om een dergelijk beeld te schetsen heeft Triple A het verhaal van Thijs bedacht.
Op de site van Triple A is het verhaal van Thijs te vinden. In een boekje wordt vanuit het perspectief van Triple A een scenario voor de loopbaan van Thijs geschetst. Alles wat Thijs meemaakt kan worden ondersteund door de ontwerpen van Triple A. Dit is echter niet het enige denkbare scenario. De functionele ontwerpen van Triple A bieden ook de mogelijkheid voor het ondersteunen van andere keuzes, bijvoorbeeld in de mate van flexibiliteit.
Ben je het er niet mee eens, of zie je andere scenario's? Dan nodigt Triple A je uit om met een ander verhaal te komen!
Het verhaal van Thijs kun je online lezen, maar ook downloaden.

Thijs doorloopt in het College Gelderland en Omstreken (CGO) een aantal onderwijsprocessen. Hij start bij een eerste kennismaking en eindigt uiteindelijk met niet één, maar zelfs twee diploma’s. De weg die hij in de tussentijd aflegt is beschreven vanuit het perspectief van Thijs en vanuit het perspectief van de onderwijsinstelling. Elke stap in de loopbaan van Thijs raakt aan één of meerdere onderwijsprocessen die in functionele ontwerpen van Triple A verder zijn uitgewerkt tot eisen aan het ondersteunende systeem. Alle functionele ontwerpen van Triple
A zijn samengevoegd in de Triple A-encyclopedie en hebben ieder een eigen kleur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten