24 juni 2009

SURFnet en Kennisnet maken videoplatform open source

Onder de naam MediaMosa is de kern van de Nederlandse video-ontwikkeling voor het onderwijs door SURFnet en Stichting Kennisnet beschikbaar gemaakt voor alle ontwikkelaars ter wereld.

MediaMosa is een robuust en flexibel mediamanagement platform dat zeer goed schaalbaar is. Het vormt de basis van tal van succesvolle videodiensten die SURFnet en Stichting Kennisnet aan het onderwijs in Nederland aanbieden of gaan aanbieden. Omdat ook buiten het onderwijs (bijvoorbeeld van omroepen) en internationaal zeer veel belangstelling voor dit platform is, hebben SURFnet en Stichting Kennisnet besloten om MediaMosa als open source aan te bieden. Zij hopen dat MediaMosa hierdoor kan bijdragen tot de ontwikkeling van vele andere multimediatoepassingen.

Video heeft binnen het onderwijs snel terrein gewonnen omdat het zorgt voor een verbetering van de kennisoverdracht. Mede dankzij het snelle netwerk van SURFnet kunnen studenten en docenten in het hoger onderwijs online video van hoge kwaliteit gemakkelijk integreren in colleges en lessen. Ook in de rest van het onderwijs heeft breedbandinternet gezorgd voor een versnelling in het gebruik van video. Het Nederlandse hoger onderwijs beschikt al enige jaren over de mogelijkheid om eigen materiaal te plaatsen in een online videotheek, SURFmedia. Hier kan ook videomateriaal in high definition kwaliteit worden opgeslagen en eventueel worden afgeschermd voor een specifieke groep kijkers.

Ook Stichting Kennisnet stimuleert al geruime tijd het gebruik van digitaal beeldmateriaal in het lager, voortgezet en middelbaar onderwijs. Zij is de drijvende technische kracht achter bijvoorbeeld Teleblik.nl, de site voor het onderwijs waar leerlingen en docenten audiovisuele bronnen kunnen zoeken en bekijken. De videodienst Leraar24.nl is een goed voorbeeld van hoe Stichting Kennisnet als technologiepartner met haar videoplatform bijdraagt aan de professionalisering van leraren.

SURFnet en Stichting Kennisnet hebben samen de achterliggende systemen ontwikkeld die dit soort toepassingen mogelijk maken. De kern van het videoplatform is de applicatie MediaMosa. Deze regelt het beheer, de opslag, indexering en het afspelen van videomateriaal. De applicatie is gebaseerd op het content management systeem Drupal en ontworpen volgens Representational State Transfer (REST)-architectuurprincipes.

MediaMosa komt als open source beschikbaar op www.mediamosa.org. Hierdoor kan iedere organisatie die een eigen videoportal wil ontwikkelen, gebruik maken van de opgebouwde kennis van SURFnet en Stichting Kennisnet. Ook zijn met MediaMosa koppelingen mogelijk met al bestaande applicaties. Zo kan bijvoorbeeld streaming video worden geïntegreerd met de eigen website, intranet of samenwerkingsomgeving.

MediaMosa werd ontwikkeld in het kader van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma dat wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten