18 februari 2010

Slim en rijk onderwijs - Toine Maes

Vorige week woensdag gaf Toine Maes -directeur Kennisnet- een prima presentatie op de Onderwijs & ICT beurs in Utrecht. Deze presentatie is opgenomen en nu te zien op presentaties.kennisnet.nl/2010.

In deze presentatie toont Toine Maes hoe ICT ook jouw school kan verrijken: zowel nu als in de nabije toekomst.

Je kunt bij Kennisnet mooi door de presentatie klikken van dia naar dia, maar je kunt hem helaas niet pauzeren, stoppen of teruggaan. Daarom hier nog maar even als "gewoon" filmpje zodat je wat meer sturingsmogelijkheden hebt:Nederland heeft als kennissamenleving hoge ambities die alleen waar gemaakt kunnen worden als het aanwezige potentieel benut wordt. Onderwijs speelt hierbij een sleutelrol, maar kan de verwachtingen op dit moment niet altijd invullen. Het is zaak de kwaliteit van het leren te vergroten. Niet alleen om de leerling maximaal uit te dagen zijn talent te ontplooien, ook om hem voor te bereiden op zijn latere leven in die samenleving. En gelet op de huidige politieke- en economische omstandigheden moet die kwaliteitsslag binnen de huidige of wellicht zelfs gekorte middelen plaatsvinden.

Ict is hierbij een cruciale bouwsteen, zowel uit bedrijfsmatig- als onderwijskundig oogpunt. Ict helpt het onderwijs productiever en effectiever te maken. Daarnaast is het een noodzakelijke voorwaarde voor aantrekkelijk, flexibel en persoonlijk onderwijs dat leerlingen de noodzakelijke competenties bijbrengt om later succesvol te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten