14 februari 2010

White paper over elo's in het MBO


Danny Streelder, stagiair van het Hogeschool Utrecht, heeft sinds september een onderzoek gedaan naar het gebruik van elo’s in het MBO. De white paper hierover (klik hier) is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie.

“Het hoofddoel van dit rapport is de lezer inzicht te geven in hoe elektronische leeromgevingen op dit moment worden gebruikt in het middelbaar beroepsonderwijs, zijn de huidige functionaliteiten voldoende voor de toekomst, en welk pakket (open/closed source) past het beste in de ultieme omgeving?”

Om dit doel te kunnen verwezenlijken is er een aantal veldonderzoeken uitgevoerd. Om te beginnen zijn er interviews afgenomen met functionele beheerders van deze elektronische leeromgevingen bij ROC’s door het hele land. Daarnaast is er een complete inventarisatie uitgevoerd om in kaart te brengen welke elo’s de middelbaar beroepsinstellingen gebruiken. Dit is uitgevoerd d.m.v. een mailing en door telefonisch follow-up. Dit is verder terug te vinden in het rapport bij hoofdstuk 3, huidige situatie.
Vanuit de huidige situatie is er altijd de wens voor verbeteringen, komen tot een gewenste situatie. Hierin komt duidelijk naar voren welke eisen en wensen het onderwijs stelt aan een elektronische leeromgeving. Dit zijn functionele eisen van het pakket zelf, maar ook externe factoren, zoals bijvoorbeeld content, toetsmodules en competentiemeters, kunnen hier een rol in spelen. Daarnaast is er onderzocht welke pakketten er op de markt worden aangeboden, en wat de unieke functies zijn van deze pakketten. Van de pakketten die onderzocht zijn, kijken we in hoeverre deze de wensen en eisen ondersteunen vanuit de gewenste situatie. Wat de uitkomst hiervan is kunt u terug vinden bij hoofdstuk 7, aanbevelingen.

Dit rapport is geschreven vanuit de behoefte van saMBO~ICT om instellingen te ondersteunen bij de inzet van elektronische leeromgevingen. Het geeft een fundering voor scholen die een andere weg in willen slaan. Dit rapport moet scholen ondersteuning bieden als het gaat om het kiezen van een elo, verdere doorvoering van de huidige elo en andere zaken omtrent een elektronische leeromgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten