20 mei 2010

Onderwijslogistiek: Van plan naar realiteit

Vandaag was ik in Zeist bij een door saMBO~ICT georganiseerde bijeenkomst over onderwijslogistiek.
Onderwijslogistiek is een term die veelvuldig gebruikt wordt om een vraagstuk aan te duiden waar veel instellingen mee worstelen, namelijk: "Hoe plan en organiseer je flexibel onderwijs?"

In de voorbije periode is er veel gesproken en gedacht over oplossingsrichtingen en mogelijke uitvoerings-modellen. Het kennisniveau is in die periode flink toegenomen. Diverse publicaties, simulaties en modelstudies hebben inzicht gegeven in de complexiteit van het onderwerp. Binnen instellingen zijn diverse pilots uitgevoerd.

Begin 2010 zijn zes instellingen bijeengekomen voor het verkennen van een gemeenschappelijke basis rondom het thema onderwijslogistiek. Gebaseerd op het boekje Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen én de Onderwijscatalogus (Triple A Encyclopedie) zagen deze instellingen de meerwaarde van samenwerking bij het realiseren van oplossingen voor de onderwijslogistiek.
Zij hebben zich gecommitteerd aan het uitwerken van een functioneel ontwerp van een ICT-systeem dat flexibel onderwijs in al zijn vormen en scenario's moet kunnen ondersteunen. Tegelijk hebben de instellingen geconstateerd dat alleen een systeem niet de complete oplossing biedt. Daarom wordt naast een functioneel ontwerp een programma van eisen uitgewerkt voor een organisatie-inrichting die passend is voor het kunnen ondersteunen van verschillende vormen van flexibel onderwijs.
Vandaag wilden deze zes organisaties de andere instellingen in de sector informeren. Tijdens deze bijeenkomst werden de voorlopige resultaten in het ontwikkeltraject gedeeld en werd inzicht gegeven in het proces dat heeft geleid tot deze resultaten.

Hieronder de presentatie die daarbij gebruikt werd:Kijk voor een verslag dat Joël de Bruijn maakte op zijn weblog:
Scenario’s als hulpmiddel bij functioneel ontwerpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten