02 mei 2010

Verwerven van e-competenties door docenten

Op 22 juni vindt de volgende themabijeenkomst van het Nnoal plaats. Nnoal staat voor het Nederlands netwerk voor open en afstandsleren.

Over de titel van de themabijeenkomst wordt nog nagedacht, maar het thema is bekend: verwerven van e-competenties door docenten.

Het programma zal een andere opzet hebben dan gewoonlijk. Er zijn drie sprekers die elk vanuit een verschillende optiek (lerarenopleiding, onderwijspraktijk, onderwijsadvies) hun visie geven over de aanpak van de e-competentie van docenten. Dit naar aanleiding van het feit dat van alle variabelen bij de invoering van ICT in het onderwijs de e-comptetenties van docenten het minst succesvol lijken. Het vergroten van de professionaliteit van leraren levert volgens onderzoek de meeste leerwinst op. Maken e-competenties deel uit van het professionele leraarschap anno heden en morgen?

Maar, vóór dat deze presentatoren hun zegje doen, wil de organisatie ook de Nnoal-gasten aan het woord laten.

Je krijgt op 22 juni de kans om, niet alleen vanuit de zaal, maar ook voor het voetlicht je mening te ventileren!
Hoe denk je over het thema? Wat is volgens jou het struikelblok of de gouden greep? Wat kunnen we doen om de docenten te motiveren voor e-competenties? Wat zou je aanpak zijn?

Lever vóór 15 mei bij het Nnoal één dia in met daarop verwoord of verbeeld je standpunt of concept met betrekking tot het thema. Aan het begin van het programma worden alle inzendingen getoond. De deelnemers in de zaal mogen de dia kiezen die hen het meest nieuwsgierig maakt!
De inzender van de gekozen dia krijgt vervolgens 10 minuten om zijn of haar dia toe te lichten en een korte discussie op gang te brengen. De overige dia’s zijn een mogelijk onderwerp van gesprek tijdens de pauze en het diner.
De dia’s met je geschreven toelichting (max. 20 regels) worden met je toestemming op het Nnoal-blog geplaatst.

Aan de slag dus: e-competenties hoe?
1 dia, 20 regels toelichting, met je naam. Vóór 15-5-2010 opsturen naar het Nnoal!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten