13 september 2010

de ICT Ambitietool (voor het VO)

Kennisnet ondersteunt scholen bij de invoering en het gebruik van ICT. Daarvoor is er een uitgebreid palet aan ondersteuningsmiddelen, -diensten en -programma's. Ook meet Kennisnet jaarlijks de voortgang van de uitvoering in de Vier-in-Balans monitor. Daaruit kan worden geconstateerd, dat er onmiskenbaar een vooruitgang te zien is. De veranderingen gaan echter niet zo snel, zeker niet als je de ontwikkelingen om ons heen in ogenschouw neemt.

Kennisnet probeert met de opzet van Vier in Balans en later Vier in Balans Plus met name VO- en PO-scholen een handreiking gegeven bij de invoering en het gebruik van ICT. Op de site van Kennisnet zijn dan ook -naast allerlei documenten en rapporten- enkele tools te vinden waarmee scholen de mogelijkheid hebben hun situatie (een beetje) in kaart te brengen. Die tools zijn vrij beperkt van opzet. Aan de hand van wat vragen krijg je een beetje in beeld waar je als school staat in vergelijking met het gemiddelde van alle scholen (waarvan vertegenwoordigers die tool hebben ingevuld), een soort benchmark dus. Daarmee krijg je als school een beetje een beeld van je eigen vraagstelling en of je er wellicht ondersteuning moet zoeken. Toch blijft een beetje de vraag hangen: nu heb ik het ingevuld, ik weet ongeveer waar ik sta (tenopzichte van andere scholen), en nu???

Vorig jaar heeft Jef van den Hurk, werkzaam bij M&I Partners, samen met een collega een aantal scholen in het VO bezocht om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in die sector. Bij de gesprekken die ze daar met verschillende mensen hebben gevoerd, zijn allerlei onderwerpen de revue gepasseerd. Wat hen daarbij opviel, was dat er binnen de scholen in de regel best wel sprake was van een visie op het gebruik van ICT. Tegelijkertijd bleek dat het voor de meeste scholen (om allerlei begrijpelijke redenen) best wel lastig was om die visie te expliciteren en te vertalen naar beleid of naar acties om het gebruik van ICT te versterken.

De resultaten van hun onderzoek waren aanleiding om er in een interne studiemiddag samen met mensen van Kennisnet eens aandacht aan te besteden. Dat heeft er toe geleid dat ze intern hebben zitten knutselen aan een (prototype van een) instrument, dat een stap verder gaat dan de tooltjes, die je bij Kennisnet vindt. Ze hebben het de ICT Ambitietool gedoopt. Kern van deze tool is, dat je eerst een aantal ambities kiest: wat streef je na in je onderwijs en je organisatie? Vervolgens wordt de huidige situatie aan de hand van (hoe kan het ook anders?) een aantal vragen in kaart gebracht. Afhankelijk van de gekozen ambities wordt vervolgens getoond aan welke aspecten je nog zou kunnen of moeten werken.
Natuurlijk, het is geen glazen bol, er is veel discussie mogelijk over de uitkomsten. En dat is mooi! Op die manier kan het een bijdrage leveren aan het denkproces binnen een school!

Nu zijn ze bij M&I Partners geen programmeursclub. De tool is een uitgebreid Excel-bestand. Een webbased tool zou waarschijnlijk veel meer mogelijkheden bieden. Maar dat gaat hun ambitie weer te boven.
Daarom geven ze de tool weg onder een CC-licentie 'zonder commercieel gebruik'. Wie het wil uitproberen, er op wil reageren, het toe wil passen of doorontwikkelen is bij deze van harte uitgenodigd. Wel hebben ze graag een terugkoppeling!
Klik hier voor de tool. (Nu vanaf eigen server!)

Samen met Kennisnet heeft M&I Partners een voorstel ingediend voor de Onderwijsdagen onder de titel "Praten is zilver, doen is goud". Bij die workshop willen ze het publiek de mogelijkheid geven eens te spelen met het instrument en suggesties te doen voor verdere verbetering. Als je die presentatie graag wilt volgen, moet je er wel even op stemmen op de website van de Onderwijsdagen, dat kan tot 17 september.

Tot zover een enigszins aangepast, maar verder schaamteloos overgenomen bericht dat ik vandaag tegenkwam op het weblog van Jef van den Hurk: Onderwijs van Overmorgen.
Ik heb de tool natuurlijk direct gedownload en bekeken. Volgens mij een prachtige aanzet om intern een hoop zaken op een rijtje te krijgen! Wat mij betreft dus een absolute aanrader, al was het maar vanwege het feit dat het op deze manier beschikbaar gesteld wordt en iedereen wordt uitgenodigd om de tool te verbeteren!
Hopelijk gaat iedereen hiermee niet z'n eigen gang, maar worden krachten gebundeld om het gezamenlijk nóg beter te maken. In die zin hoop ik dat Kennisnet het initiatief overneemt van M&I Partners (tenslotte toch een commerciële club:-) in dit mooie prototype verder ontwikkelt.

Eigenlijk werkt de tool heel simpel. Je begint met het verdelen van 100 punten over minimaal 2 en maximaal 4  ambities:
 1. Leraren, leerlingen en ouders hebben elk moment een goed beeld van de actuele stand van zaken en ontwikkeling van een leerling
 2. Ouders kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk communiceren met de school over het eigen kind
 3. Alle betrokkenen vinden toepassing van ICT vanzelfsprekend
 4. ICT-middelen worden zodanig ingezet in het onderwijs, dat leervermogen, leerhouding en/of leerresultaten aantoonbaar worden bevorderd
 5. Leraren hebben de juiste didactische ICT-competenties om gebruik te maken van effectieve en efficiënte middelen in hun lessen.
 6. Er wordt onderwijs gegeven dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling.
 7. De school is transparant naar alle betrokkenen over de organisatie en resultaten
 8. Het onderwijs sluit goed aan op voorafgaand en volgend onderwijs
 9. Het onderwijs is ingebed in de maatschappelijke context (maakt deel uit van het 'maatschappelijk ecosysteem')
 10. De school stuurt actief op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van onderwijs en organisatie
Vervolgens kies je bij 46 vragen het juiste antwoord:


Daarna worden in een grafiek de antwoorden getoetst aan de elementen van Vier in Balans Plus.
Tenslotte krijg je een aantal aanbevelingen om de gegeven ambities waar te kunnen maken!

Is dat mooi of is dat niet mooi?
Laatste vraag:
Welke onderwijsinstelling durft het aan om de resultaten publiek te maken en te vergelijken met anderen? Pas dan worden we écht wijzer met en van elkaar!

5 opmerkingen:

 1. Beide links naar de tool werken niet (meer) Willem...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goed aanvulling op Kennisnet tools. Nu nog de goede vindplaats!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb het bestand nu op eigen server geplaatst.
  Het kan dus weer gedownload worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ben benieuwd naar de uitslag van het Drenthe College ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Wilfred,
  Ik ben benieuwd naar de uitslag van Gilde Opleidingen!

  BeantwoordenVerwijderen