09 december 2010

Het Ambitieplan van de mbo-instelling & Kennisnet

keuzes maken!
Mbo-instellingen die deelnemen aan het ambassadeursnetwerk van Kennisnet, krijgen de mogelijkheid om met Kennisnet een ambitieplan te ontwikkelen. In het ambitieplan wordt de lange termijn visie op het gebruik van ict binnen de onderwijsinstelling verwoord.

Vanuit deze visie worden de lange termijn en korte termijn ambities geformuleerd. Bij elke ambitie wordt bekeken op welke manier Kennisnet en de Kennisnetambassadeur kan bijdragen om deze ambitie te verwezenlijken. Het ambitieplan wordt afgesloten met een concrete lijst van activiteiten in de tijd gepland. Deze planning is uiteraard dynamisch van aard en zal gedurende het schooljaar aangepast en bijgewerkt worden.

De voordelen
Door na te denken over wat de onderwijsinstelling op lange termijn wil bereiken op het gebied van inzet van ict, wordt men gedwongen om te focussen en keuzes te maken. Kennisnet kan, bij het ontwikkelen van het ambitieplan, onder andere ondersteunen door:
 • de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van ict gebruik binnen het onderwijs te schetsen;
 • expertise en ervaringen, opgedaan bij andere onderwijsinstellingen;
 • onderzoeksresultaten te delen (bijvoorbeeld op het gebied van rendement van bepaalde ict toepassingen);
 • de onderwijsinstelling in contact brengen met andere onderwijsinstellingen om ervaringen uit te wisselen;
 • een overzicht te schetsen van de diensten die Kennisnet biedt.
Meer informatie bij John Hanswijk van Kennisnet. (bron)

Ontegenzeggelijk een mooi aanbod van Kennisnet! Maar wat nu als een MBO-instelling geen ambassadeur heeft of die heeft weggeparkeerd in een functie van waaruit ze onmogelijk fatsoenlijk haar werk kan doen? Of nog erger, wanneer er geen enkel aanspreekpunt is binnen de instelling en niemand ICT in portefeuille heeft? Wanneer ambities niet duidelijk zijn, laat staan geformuleerd en er van een lange termijn visie al helemaal geen sprake is? Wanneer ICT expertise alleen van buitenaf wordt ingehuurd "indien nodig"?
Hoe zal zo'n instelling ooit keuzes kunnen maken en focussen op wat men wil bereiken op het gebied van inzet van ict?
Soms ben ik bang dat ik dat allemaal niet meer meemaak...
Het gaat Toine Maes allemaal veel te langzaam zei hij onlangs nog. Hoog tijd dus om in eigen persoon als ambassadeur nog eens een paar instellingen bij langs te gaan en hen te confronteren met die noodzaak. Als het van binnenuit niet meer lukt moet de druk maar van buiten komen. Werk aan de winkel dus voor Kennisnet!

1 opmerking:

 1. De uitdagingen op gebied van onderwijs en ict spelen niet alleen op de eigen onderwijsinstelling, dat weet iedereen. Waarom dan niet van de ervaring van andere instellingen gebruik gemaakt? Daarom gaan het ambitieplan en het ambassadeurschap hand in hand. Bij het bepalen van je ambities is het belangrijk ook naar andere instellingen te kijken. Hoe hebben zij het gedaan? Het ambassadeursnetwerk van Kennisnet stimuleert de kennisdeling tussen de instellingen. De ambassadeurs spelen hierin een belangrijke rol . Overigens moet opgemerkt worden dat het management van de instelling nauw betrokken is bij het opstellen van het ambitieplan. Het is zeker niet zo dat ambassadeur alléén verantwoordelijk is voor het opstellen van het plan. Het is de samenwerking tussen management, ambassadeur en Kennisnet om tot een goed plan te komen.
  Wat nu als er van een lange termijnvisie geen sprake is? Geen nood. Het ambitieplan is een prachtig instrument gebleken om dit duidelijk te krijgen. Wij begeleiden instellingen bij het formuleren van hun ambities. Kortom, we denken mee met de instelling.
  Bij onze bezoeken aan de instellingen wordt over het ambassadeurschap en het ambitieplan gesproken, maar heeft u geen om te wachten tot wij contact met u zoeken, stuurt u dan een mailtje naar John Hanswijk (j.hanswijk@kennisnet.nl) .

  54 mbo-instellingen nemen inmiddels deel aan het ambassadeursprogramma: (http://mbo.ambassadeurs.kennisnet.nl/wie)

  John Hanswijk
  Relatiemanager mbo
  Kennisnet

  BeantwoordenVerwijderen