09 december 2010

Boekje over centraal ontwikkelde examens taal en rekenen

Hoe? Zo!
Het centraal ontwikkelde examen Nederlandse taal en rekenen komt snel dichterbij. De invoering van dit centrale examen heeft grote consequenties voor de mbo-instellingen. De gevolgen gaan echter verder dan de zuiver onderwijsinhoudelijke uitdaging.

Ook op organisatorisch- en ict-gebied zullen instellingen zich goed moeten voorbereiden. Daarbij moeten vragen beantwoord worden als:
  • Hoeveel studenten gaan per jaar examen doen?
  • Hoe moeten we de examenlokalen inrichten?
  • Moeten alle examens op hetzelfde moment?
  • Wie is verantwoordelijk voor de communicatie van het examenresultaat?
  • Mogen studenten het examen afnemen op de eigen laptop?
  • Hoe wordt de correctie intern geregeld?
Een antwoord op deze vragen is niet altijd goed te vinden. Vandaar dat het College voor Examens, saMBO~ICT en Kennisnet een boekje zullen ontwikkelen met de titel
‘Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen. Hoe? Zo!’

Het boekje geeft antwoord op heel veel vragen, geredeneerd vanuit de onderwijsinstelling. Het zal omstreeks april 2011 verschijnen.

Nu kan het zijn dat je in de lijst met vragen dingen mist, zoals:
  • Hoe gaat de inspectie (miv. 2013?) conroleren of wij (ROC’s) het goed doen.
  • Wat is nu de regel mbt. gebruik rekenmachine en hoe gaan we dat (achter de PC) tijdens examens regelen?
  • Wat is filosofie achter het rekenmachine-gebruik?
  • Hoe kan nu concreet gemeten worden of een leerlijn van een concrete leerling wel doorlopen wordt? M.a.w.± hoe is de relatie tussen 1F, 2F, 3F en 3S.
Daarom hierbij ook een oproep om vooral vragen te blijven mailen. Dit kan rechtstreeks naar John Hanswijk van Kennisnet. e-mailadres: j.hanswijk@kennisnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten