22 april 2011

Uniek experiment onderwijs en ICT in Kampen

Het leren van de toekomst
Ichthus college in Kampen neemt deel aan Het Leren van de Toekomst 2011
Het Ichthus college in Kampen gaat in de eerste drie weken van oktober lesgeven met behulp van de nieuwste technologie. Tijdens het experiment gaat een 2e jaars VMBO-klas ervaringen opdoen met de mogelijkheden van een leeromgeving waarin innovatieve technologische oplossingen optimaal worden benut. Tijdens deze proef onderzoekt Kennisnet welke bijdragen ICT-toepassingen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Het Leren van de Toekomst is een project van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma.

Doel van Het Leren van de Toekomst 2011 is te onderzoeken welke bijdrage ICT kan leveren aan het verbeteren van leerprestaties op het gebied van Nederlands, Engels, wiskunde en science. Ondersteunende ICT toepassingen die worden ingezet hebben als doel het onderwijs flexibeler te maken en beter toegespitst op de individuele leerbehoefte van de leerling. Dit vraagt om een andere rol van de docent.

Versnellen moet
Het gebruik van ICT in het onderwijs neemt toe maar de ontwikkelingen gaan langzaam. Als Nederland de ambitie waar wil maken om bij de top vijf van kenniseconomieën te horen, dan moet het onderwijs versnellen. Zeker gezien de dubbele doelstelling waar het onderwijs voor staat, namelijk de kwaliteit behouden en zelfs verbeteren met minder financiële middelen. Er is voldoende bewijs dat ICT hier een bijdrage aan kan leveren. Met Het Leren van de Toekomst (www.hetlerenvandetoekomst.nl) willen Kennisnet en SURFnet laten zien wat er mogelijk is en het onderwijs inspireren ICT beter te integreren in het onderwijs.Vervolgonderzoek
Het Leren van de Toekomst 2011 is een vervolg op het project dat vorig jaar op basisschool de Schakel in Eibergen is gehouden. Toen kregen 61 kinderen uit groep 6, 7 en 8 drie weken lang les met behulp van de nieuwste ICT-toepassingen, zoals PDA’s, podcasts, online communities en touchtables. Het was voor het eerst in Nederland dat deze reeks van toepassingen in een geïntegreerde aanpak op een school werd getest. Madelief Keyser, programmamanager Kennisnet: “Vorig jaar hebben we samen met TNO onderzoek gedaan naar het effect van een digitale leeromgeving. Daaruit kwam naar voren dat er meer variëteit in leren geboden kan worden en dat we leerlingen meer op maat kunnen bedienen.” Vanwege deze positieve resultaten is besloten het experiment dit jaar te vervolgen in het voortgezet onderwijs. Het lesplan staat hierbij centraal en dit jaar wordt er ook aandacht besteed aan de secundaire processen. Germien Kamphorst, rector Ichthus College Kampen: “Mijn toekomstbeeld is dat leerlingen echt onderwijs op maat krijgen, werken waar ze gebleven zijn en naar een hoger niveau toe werken op het moment dat zij daar aan toe zijn.”

Meer informatie op www.hetlerenvandetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten