11 mei 2011

Deelnemers gezocht aan onderzoek Rekenen in Beeld

Gecijferdheid
Gecijferdheid gaat er om hoe mensen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld om ons heen. Op www.rekeneninbeeld.nl zijn daarvan allerlei voorbeelden te vinden.

Eén van de hoofddoelen van rekenonderwijs is leerlingen te leren hoe ze rekenen kunnen gebruiken in de wereld om hen heen. Dat wordt ook wel functioneel rekenen of functioneel gebruik van rekenen genoemd. Ook wordt de term gecijferdheid gehanteerd. Internationaal wordt het meestal Numeracy genoemd of Mathematical Literacy.

Onderwijsbewijs
In het kader van het programma Onderwijsbewijs doet APS in samenwerking met de Erasmusuniversiteit onderzoek naar het effect van het op verschillende manieren aanbieden van contexten in rekenopgaven. Het onderzoek is gehonoreerd door het programma Onderwijsbewijs II van het Ministerie van OCW als een onderzoek met een evidence-based opzet,
Hieronder een voorbeeld van twee varianten van één opgave. De hypothese is dat leerlingen door het terugdringen van de taligheid beter in staat zijn hun rekenkennis en –vaardigheden te tonen. De uitkomsten van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor toekomstig rekenmateriaal en rekentoetsen.Afname
Het onderzoek wordt uitgevoerd in alle lagen van het onderwijs: basisonderwijs (groep 7,8), voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en mbo.
Leerlingen krijgen in een reeks opgaven random een mengeling van talige en beeldende contexten. Het gaat om een webbased digitale rekentoets van 24 opgaven. De toets als geheel is op niveau 2F. Leerlingen krijgen een persoonlijke toetsuitslag per e-mail in termen van het behalen van een percentage in relatie tot referentieniveau rekenen 2F. Docenten kunnen de resultaten (tot op opgavenniveau) van al hun leerlingen inzien via de docent-tool Coach. :

Afnameperiode
Er zijn twee perioden van afnamen
Proefafname:                        dinsdag 14 juni tot en met vrijdag 1 juli 2011
Grote landelijke afname:         maandag 10 oktober toe en met vrijdag 4 november 2011

Afname kan schoolbreed, maar ook docenten die met een klas of een groepje leerlingen willen meedoen zijn van harte welkom.
Vragen over inhoud of condities van deelname kunnen gesteld worden aan Kees Hoogland (K.Hoogland (at) aps.nl)

Interesse?
Heb je interesse dan kun je een formulier opvragen om mee te doen aan dit onderzoek.
Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Wat het de school oplevert is dat je van de deelnemende leerlingen een indicatie krijgt van hun niveau ten opzichte van referentieniveau rekenen 2F.
Ook worden de resultaten van het onderzoek met je gedeeld. Daarnaast ontvang je als attentie de APS-rekenposters over de referentieniveaus of het boekje "Toetsen van rekenen in het vo".

Rekenen in Beeld is een onderzoeksproject van APS en Erasmus Universiteit.
Binnenkort wordt de informatie over dit onderzoek op www.rekeneninbeeld.nl verder uitgebreid.

3 opmerkingen:

 1. Ik mag toch hopen dat ze bij Rekenen In Beeld wel rekening houden met het begrip "pseudocontext", ofwel context bij een rekensom die er wel leuk uit ziet, maar niets toevoegd of zelfs onjuist of verwarrend is. Zie voor enkele voorbeelden deze blogpost van Dan Meyer: http://blog.mrmeyer.com/?p=8874.

  Het is dat in het plaatje bij het voorbeeld hierboven bijvoorbeeld het woord "ongeveer" staat, want anders zou je je als leerling ook druk moeten maken over de dikte van de planken. En die is niet gegeven. Oeps, probleem. En hoe hoog zijn die boeken eigenlijk? Kortom, het lijkt mij mooi - echt waar - maar de auteurs van de opgaven moeten wel alert blijven op dit soort onbedoelde effecten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Sander,
  Hartelijk dank voor je reactie!
  Ik heb hem doorgezet naar het APS.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Sander
  Zeer terechte opmering en bedankt voor de link.
  Daar gaat het nu precies allemaal om.
  Op welke manier blijven het nog gewone, voorstelbare, realistische, kwantitatieve vragen. En wanneer schiet het door in pseudocontexten, verhaaltjessommen, opleukplaatjes.

  Maar daartegenover staat weer dat in het onderwijs vaak een reflex is de vragen eigenlijk héél precies te willen hebben om geen discussies te krijgen. Dan krijg je vragen als:
  "Bereken in gehele aantallen het aantal boeken dat je rechtopstaand in deze boekenkast kan plaatsen. Houdt er rekening mee dat de boeken niet hoger zijn dan de afstand tussen de planken. Je hoeft de dikte van de zijwanden niet in je berekening mee te nemen."
  Maar dat is weer een vraag die niemand ooit zo stelt.
  Je wil namelijk gewoon weten hoeveel boeken er ongeveer in kunnen :-))

  Zie ook: http://www.gecijferdheid.nl/pdf/ALM16_FromWordProblemstoNumeracyProblemsin4or5%20steps.pdf

  BeantwoordenVerwijderen