09 mei 2011

Levende Talen 100 jaar

Talen hebben de toekomst!
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan organiseert de vereniging van Leraren in Levende Talen op 27 mei 2011 een symposium in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Op dit symposium wordt nu 100 jaar vooruit gekeken:

En nu op weg naar het taalonderwijs in de komende honderd jaar!
Zitten er over honderd jaar nog altijd dertig leerlingen in drie rijen, twee- of driewekelijkse lesuren van vijftig minuten in een leslokaal met een taalleraar die van hoofdstuk 1 van de leergang via het werkboek naar hoofdstuk 2 werkt? Of: een school zonder klassen, misschien meer als sociale ontmoetingsplaats? Leren kan overal: in sociale netwerken, virtuele leeromgevingen, met een docent op afstand die leerlingen individueel taalvaardigheid bijbrengt of met behulp van robots die spraak kunnen herkennen. Aan de andere kant moeten we er rekening mee houden dat veranderingen in het onderwijs traag verlopen en dat al die in 2011 te voorspellen nieuwigheden weinig of geen kans maken in het traditionele klaslokaal.
De symposiumcommissie heeft denkend aan de toekomst van het taalonderwijs bovenstaand beeld geschetst en deze uitspraken toegepast op de volgende vijf thema's:


1) Leren in de leeromgeving van de toekomst
Welke veranderingen zijn er te voorspellen in de 'leerplek'? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de scholenbouw?

2) Docent van de toekomst
Verdwijnen in de komende honderd jaar de vakdocenten (v/m) met hun 26 wekelijkse lesuren? Wie of wat vervangt ze dan? Zijn ze alleen nog maar begeleiders en laten ze de kennisoverdracht over aan gerobotiseerde leerkrachten? Wat denken docenten van 2011 over de toekomst van hun vak en de relatie met hun leerlingen? Welke tips hebben zij voor hun collega's van de toekomst?

3) Leerling van de toekomst
Leerlingen zijn in de loop der tijden veranderd. Ze zijn minder bereid het hun geboden onderwijs voor zoete koek te slikken. Ze gaan liever zelf op informatie uit, maar maken daarbij onderscheid tussen schools leren en leren voor zichzelf. Misschien gaan onderwijsinstellingen de leerlingen wel minder kennis bijbrengen en meer een beroep doen op hun vaardigheden om die kennis en vaardigheden zelfstandig te verwerven. Wat denken leerlingen in 2011 over het onderwezen worden en leren in de toekomst en over hun relatie met hun docenten? Welke tips hebben ze voor de leerlingen van de toekomst en hun docenten?

4) Didactiek van de toekomst
Hoe wordt er in 2011 gedacht over taalverwerving? Wordt die in de toekomst nog steeds bepaald door de leergangen van de educatieve uitgevers? Ontstaat er een nieuwe manier om de leerlingen taalvaardig te maken? Wordt didactiek in de toekomst gezien als webdidactiek waarbij interactieve digitale lessen en toetsen de traditionele leermiddelen gaan vervangen? Welke rol is er nog voor 'papier' weggelegd?

5) Technologie van de toekomst
De technische ontwikkelingen gaan gewoon door in de komende honderd jaar. Wat betekent dat voor het taalonderwijs? Zullen wij in staat zijn om een moderne vreemde taal te leren spreken via van buiten komende signalen in de doeltaal of via een in onze hersens ingebouwde chip? Welke andere misschien realistischer (taal)technische ontwikkelingen kunnen docenten en leerlingen van de toekomst inzetten voor het verwerven van taal?Levendige discussie gegarandeerd
Onder leiding van dagvoorzitter Erik van Muiswinkel discussiëren onderstaande panelleden over deze aspecten van de toekomst van het taalonderwijs met de aanwezigen in de zaal:

Jan Stroop: Hun hebben is niet een taalkundig maar een sociologisch probleem. Het ís niet fout maar wordt fout gevonden.
Anne Vermeer: Hoe kunnen we multimodaler, interactiever en adaptiever leren en onderwijzen in de toekomst?
Kristi Jauregi: Leren in een virtuele wereld: is dat de toekomst?
Hayo Reinders: Autonoom leren: is dat in de toekomst nog nodig? En zo ja, hoe bevorderen we dat?
Helmut Rauschenberg: Maakt de technologie een nieuwe manier van onderwijzen en toetsen in de toekomst mogelijk?
Sander Breur (LSVB): Als de leerlingen van nu met elk land ter wereld kunnen chatten, waarom eisen we dan niet dat ze de taal van die native speakers leren?

Wil je het symposium bijwonen? Meld je dan snel aan via het inschrijfformulier op www.lt100.nl. Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Op afstand meetwitteren kan ook via de hashtag #LT100jr

Geen opmerkingen:

Een reactie posten