14 september 2011

Trendrapport mbo

 Technologieën van de toekomst
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt de vakmensen voor de toekomst op. Het mbo staat hierbij voor een stevige opgave: betere resultaten behalen met minder middelen. Een effectief gebruik van ict helpt om deze dubbele taakstelling te kunnen realiseren. Maar welke technologie moet je als manager nu inzetten? Wat kan ict voor jouw specifieke onderwijssituatie betekenen? Welke trends zijn blijvend?

Om bij het beantwoorden van deze cruciale vragen te helpen, hebben Kennisnet en saMBO-ICT de belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij gezet in het trendrapport mbo.De publicatie bestaat uit drie delen:
  • Maatschappelijke ontwikkelingen: welke grote verschuivingen zien we in de maatschappij?
  • Uitdagingen voor het mbo: wat zijn de uitdagingen waar het mbo nu voor staat?
  • Belangrijkste technologieën: welke technologieën zijn in opkomst en hoe kunnen die een bijdrage leveren aan de uitdagingen?
Daarbij worden  de volgende zes trends genoemd die van belang zijn:
  1. Cloud computing
  2. Social media
  3. Verrijkte content
  4. Augmented reality
  5. Semantisch web
  6. Learning Analytics
Per onderdeel worden er voorbeelden uit de mbo praktijk aangehaald.

Morgen wordt dit trendrapport tijdens de saMBO-ICT conferentie gepresenteerd en verspreid. Naast een papieren exemplaar op hoofdlijnen (met 3D bril om de voorkant goed te kunnen bekijken) heeft Kennisnet een website ingericht waar het achterliggende materiaal is te vinden en waar bezoekers worden uitgenodigd om te reageren en mee te denken. Klik door op één van de technologieën voor voorbeelden, links en filmpjes. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een en ander aan te vullen. Innovatie houdt immers niet op bij één rapport!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten