11 december 2011

Lesje mediawijsheid

Het modelprotocol sociale media dat de Besturenraad heeft uitgegeven is beschikbaar gesteld als Word document. Een mooie service naar de achterban want dat betekent dat je simpelweg [naam onderwijsinstelling] kunt vervangen door de naam van je eigen instelling, het even agendeert in het directie-overleg en vervolgens accordeert als zijnde aangenomen en vanaf dat moment geldend voor alle "betrokkenen".

Bijkomend voordeel van een Word document is dat het een eigenaar heeft. Je hoeft maar te klikken op de Eigenschappen van het document en je ziet wie de auteur is. Dan is het een kwestie van even googlen en je kunt je een redelijk beeld vormen van achtergronden, loopbaan, opleiding enzovoort.
Google brengt me naar een Facebook account met vier vrienden, een Twitter account met maar liefst vijf tweets, twee volgers en twee gevolgden en een LinkedIn account met toch wel 87 connecties.

Het zegt natuurlijk niets allemaal, maar toch zorgt het ervoor dat ik het modelprotocol opeens met heel andere ogen ga bekijken. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat de naam die ik zie staan ook de naam is van degene die dit allemaal bedacht heeft. Wanneer je een bestaand document aanpast blijft die auteursnaam gewoon staan. En toch denk ik dat het liever als PDF document gepubliceerd zou hebben!

Het brengt mij wel bij de volgende vraag: Heeft uw organisatie ook een protocol voor het opstellen en publiceren van documenten?
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
De reden waarom de Besturenraad met dit protocol is gekomen nadat -zoals ze zelf zeggen- het door het CNV uitgebrachte protocol veel reacties veroorzaakte is dat schoolbesturen op het gebied van sociale media behoefte hebben aan een duidelijk en praktisch protocol dat tegemoetkomt aan de dagelijkse praktijk op school. (bron)
Je mag dan verwachten dat dit protocol ook is opgesteld door mensen uit die dagelijkse praktijk. Ik ben daarom wel benieuwd hoe dit protocol tot stand is gekomen en wie daar en vanuit welke achtergrond aan hebben meegewerkt. Het kan toch niet zo zijn dat iemand van Online Marketing & Communications dit alleen bedacht heeft?

2 opmerkingen: