11 december 2011

Wat een dubbele moraal!

Normaal gesproken ben ik niet zo van het moralistische en ik ben ook niet dol op preken, zeker niet op zondag, maar ik heb gisteren de hele dag ergens mee rondgelopen en wil het nu toch van me afschrijven, schadelijk of niet!

Wat is het geval?
Vrijdag schreef ik al over het Modelprotocol sociale media zoals dat door de Besturenraad is uitgebracht. Daar staan nogal wat dingen in die, naarmate ik er meer over ben gaan nadenken, me behoorlijk tegenstaan.

Dat werd versterkt toen ik gisteren in de Volkskrant een artikel las over de door Nederland georganiseerde internationale conferentie over internetvrijheid waar bekend gemaakt werd dat Nederland 6 miljoen euro uittrekt  voor internetvrijheid om cyberactivisten te steunen. We moedigen burgers in landen als Syrië aan om in opstand te komen en zich te roeren via sociale media. We willen ze zelfs helpen om ervoor te zorgen dat ze anoniem blijven en niet ontdekt worden. De Volkskrant doet er een handboek Facebookdissident bij met 13 punten waar een activist op moet letten. Er worden computers beschikbaar gesteld in ambassades in het buitenland...

Zullen we de computers in onze gemeentehuizen dan ook maar openstellen zodat leerlingen en medewerkers die misstanden aan de kaak willen stellen zonder angst hun verhaal kwijt kunnen?
In het modelprotocol staat namelijk uitdrukkelijk dat het niet de bedoeling is dat je iets zegt dat schadelijk kan zijn voor [naam onderwijsinstelling]!
2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
In feite betekent dit dat je als leerling niet te vaak mag roepen dat er alweer een les niet door is gegaan want dat zou de goede naam van [naam onderwijsinstelling] kunnen schaden. Als medewerker moet je je al helemaal niet negatief uitlaten want dan volgen disciplinaire maatregelen of zelfs ontslag.

In feite is het modelprotocol dus prima bruikbaar in een land als Syrië al gaan ze daar met hun sancties nog een paar stapjes verder! Dat is toch wel een pijnlijke constatering...

Wees dus flink en kijk ook naar jezelf als organisatie!
Wat mij betreft worden er daarom nog een paar spelregels toegevoegd aan het modelprotocol van de Besturenraad:
 • [Naam onderwijsinstelling] monitort actief wat er over haar gezegd wordt op de verschillende social media platforms. Daar waar er om gevraagd wordt gaat zij in dialoog met schrijvers.
 • Komen er over een bepaald onderwerp veel vragen binnen via sociale media, dan zorgt het webcareteam voor een adequaat antwoord.
 • Komt [naam onderwijsinstelling] aanhoudend negatief in het nieuws dan zal de organisatie actief op zoek gaan naar de reden daarvan. Blijkt de informatie die via de sociale media verstrekt wordt juist te zijn, dan doet [naam onderwijsinstelling] er alles aan om die situatie te verbeteren.
 • Wanneer medewerkers, ouders of leerlingen zich via social media negatief uitlaten over [naam onderwijsinsteling] hebben ze daar hun redenen voor. Het is er [naam onderwijsinstelling] alles aan gelegen om die redenen weg te nemen, niet door betrokkenen het zwijgen op te leggen, maar door zaken zo te verbeteren dat iedereen daar gelukkig van wordt!
Het lijkt me echter nog beter om al deze regels achterwege te laten en het gewoon te doen met de standaard huisregel: gebruik je gezond verstand!

Disclaimer:
De standpunten en meningen in dit bericht zijn mijn eigen persoonlijke mening en staan los van eventuele officiële standpunten van mijn werkgevers.

5 opmerkingen:

 1. Wel grappig de reactie Amen, het valt me op dat het juist de organisaties zijn met een geloof overtuiging die dit soort protocollen online slingeren.
  Heb ze niet het geloof dat hun achterban dit zelf goed kunnen regelen? ik heb na het volgen van de NOMC opleiding mediacoach een workshop gegeven en een gezond verstand protocol opgezet. Was top en wordt door het hele team gedragen.

  Zo kan het dus ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het lijkt me echter nog beter om al deze regels achterwege te laten en het gewoon te doen met de standaard huisregel: gebruik je gezond verstand!
  Het werk van https://www.bof.nl/ is nog niet klaar.
  De meeste grootgrutters gaan beter met klanten om dan deze schoolbestuurders. Slechte publiciteit is nog altijd de beste manier voor een organisatie om snel te verbeteren. Er moet meer geklaagd worden over slechte scholen, en lesuitval.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er ontbreekt nog één artikel aan deze code: Here, zegen deze code. En als U dat niet doet, gelden er voor U ook sancties.

  BeantwoordenVerwijderen