05 september 2012

Whitepaper 21st Century Skills

Sinds vorige week is de website 21stcenturyskills.nl gelanceerd. Gelijktijdig daarmee is het whitepaper ‘21st century skills in het onderwijs’ als gratis te downloaden document beschikbaar gesteld.
Achtereenvolgens wordt daarin aandacht besteed aan het ontstaan van de kennissamenleving en de gevolgen daarvan. Vervolgens is een overzicht opgenomen van 21st century skills zoals die wereldwijd in diverse modellen worden gehanteerd. Het laatste onderdeel behandelt 21st century skills in relatie tot het onderwijs. Je kunt "betalen" met een tweet, maar dat hoeft niet persé, een symphatieke manier van aanbieden wat mij betreft!

De website en de diensten die daarop worden aangeboden zijn een initiatief van Frank van den Oetelaar en Henk Lamers. Beiden hebben hun sporen verdiend in de wereld van ICT en onderwijs. Ik wens ze dan ook veel succes toe met hun initiatief. Het whitepaper is in ieder geval de moeite waard.

Hieronder een greep uit de inleiding:

Wat zijn 21st century skills, wat kan het onderwijs in Nederland daarmee en waarom zijn ze van belang? Met dit whitepaper willen we aantonen dat bepaalde vaardigheden steeds belangrijker worden in de 21e eeuw voor de kinderen en jongeren die nog opgeleid moeten worden voor een toekomstige baan.
We houden het hier kort. We willen u als leerkracht, docent, student, directielid, manager, bestuurder of geïnteresseerde in het onderwijs in dit whitepaper een eerste beeld schetsen.
De term 21st century skills duikt steeds vaker op. Het onderwerp heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. We houden de Engelse term aan omdat die overal ter wereld wordt gebruikt.
Op de eerste plaats schetsen we hoe onze kennissamenleving is ontstaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Verder is een overzicht opgenomen van 21st century skills zoals die wereldwijd in diverse modellen worden gehanteerd. Tot slot behandelt dit whitepaper hoe het onderwijs een rol kan en moet spelen in het ontwikkelen van die vaardigheden.

Suggesties voor aanvullingen, kritische kanttekeningen/opbouwende kritiek en/of reacties zijn van harte welkom op 21stcenturyskills.nl/whitepaper.
Onder andere Pedro De Bruyckere is op die uitnodiging ingegaan en heeft een reactie achtergelaten waar Frank en Henk nog eens over na kunnen denken:
Het concept van digital native is ondertussen al lang wetenschappelijk weerlegd. Check oa hier: Voor iedereen die het woord ‘digital native’ gebruikt, Don’t!
Een discussie waar we voorlopig nog niet uit zijn met elkaar...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten