30 november 2012

Onderwijs en Defensie delen eenzelfde opdracht

Vorige week donderdag werd de vierde NIVOZ-lezing verzorgd door luitenant-generaal Mart de Kruif. Deze lezing wordt traditioneel verzorgd door een oorspronkelijke en maatschappelijk betrokken denker die het Nederlands onderwijs vanuit een bredere context kan en durft te bezien.
In drie eerdere edities stelden Herman Wijffels, Hans Adriaansens en Tex Gunning dwingende morele vragen aan ons onderwijs en droegen verstrekkende oplossingen aan. De Kruif reikte zijn visie op leiderschap en verantwoordelijkheid aan als reflectie en maakte duidelijk dat Defensie en Onderwijs eenzelfde opdracht delen: Jonge mensen voorbereiden op een onvoorspelbare toekomst!

Het zou mij volledig ontgaan zijn, ware het niet dat ik een persbericht kreeg toegestuurd met de uitnodiging hier aandacht aan te besteden.  De luitenant-generaal deed zijn betoog aan de hand van tien stellingen:
  1. Het onderwijs heeft behoefte aan leiders, niet aan managers.
  2. Leiders formuleren op grond van hun visie een missie. Hierin staat wat de kerntaak is van de organisatie. Zonder visie en missie geen goed onderwijs.
  3. De maatschappij is dynamisch, het onderwijs moet dat dus ook zijn. Daarom is het belangrijker de goede dingen te doen, dan de dingen goed te doen.
  4. Aanpassen kan alleen met vrijheid van handelen. Het ministerie moet bepalen ‘wat’ en ‘waarom’, het veld het ‘hoe’. Dit vraagt kennis, ervaring en vertrouwen.
  5. De leider is verantwoordelijk. Verantwoordelijkheid is ondeelbaar. U bent dus altijd verantwoordelijk voor wat uw klas of school doet of nalaat te doen. Daarom moet u verantwoordelijkheid niet over u heen laten komen, maar verantwoordelijkheid nemen.
  6. De school vormt een hoeksteen in de opvoeding en vorming van kinderen en jongeren.
  7. een goede school is een school die zijn kinderen beter maakt, niet de school die de beste cijfers heeft.
  8. Het onderwijs moet kinderen niet alleen leren te weten en te kunnen, maar ook leren te denken.
  9. Werken in het onderwijs is een roeping.
  10. Om alles hier boven te kunnen bereiken, is zelfreflectie de grondslag en het team de voorwaarde.
Mooi om te lezen hoe iemand vanuit een andere discipline aankijkt tegen het onderwijs. Niet bijzonder schokkend of tegendraads en ik heb natuurlijk even gezocht met Control+F, maar de woorden ICT en innovatie kom je inderdaad in het hele betoog niet tegen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten