27 februari 2013

Onderzoek Sociale Media en Werkdruk

Als docent en sociale media beheerder bij ROC Leeuwenborgh Opleidingen zag Loucette Reppenhagen in de afgelopen jaren dat veel docenten om haar heen kampten met een te hoge werkdruk en daardoor regelmatig afwezig waren. Zij is zich gaan afvragen of en zo ja, hoe sociale media invloed zou kunnen hebben op de werkdruk van haar collega’s. Die vraag bracht haar tot het onderzoek:
De invloeden van sociale media op de perceptie van werkdruk bij het onderwijzend personeel binnen het MBO.

Het onderwijs en de overheid zijn actief bezig met het vraagstuk rondom de werkdruk. Echter, docenten hebben het gevoel dat deze maatregelen niet voldoende zijn. Zij zouden graag meer veranderingen zien die hun werkdruk zouden kunnen verlagen. Daarbij komt dat steeds meer onderwijsinstellingen sociale media invoeren als extern en intern communicatiemiddel.

Maar wat betekent deze manier van communiceren voor de docent? Wat zijn mogelijke gevolgen wat betreft privacy? En dient de docent nu nog meer bereikbaar te zijn? Of zal het gebruik van sociale media de werkdruk doen afnemen doordat er makkelijker en sneller informatie kan worden gedeeld? In het onderzoek SOCIALE MEDIA EN WERKDRUK zal dieper worden ingegaan op deze en meer vragen rondom dit onderwerp. Het onderzoek beperkt zich tot het MBO.

Spreekt deze vraag je aan, of wil je betrokken worden bij dit onderzoek, ga dan naar deze pagina voor meer informatie en/of om contact op te nemen met Loucette. Het helpt haar om haar onderzoek in het kader van haar opleiding aan de Vrije Universiteit in Brussel goed te doen en iedereen die meedoet krijgt na afloop van het onderzoek de resultaten toegestuurd. De antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten