05 november 2013

Reisgids Digitaal Leermateriaal

Deze week rolt de laatste Vives-oude-stijl op de deurmat. Daarin onder meer een artikel over een ambitieus nieuw project waarvan ik het de moeite waard vind dat ook niet lezers van Vives er kennis van nemen!

Reisgids Digitaal Leermateriaal
Ik heb het over de Reisgids Digitaal Leermateriaal dat een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen,
tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk moet worden en beschikbaar komt als boek, website en webapp.

Doe mee!
Je kunt zelf meedoen door bij te dragen aan een (of meer) van de vier onderdelen: bronnen, digitale werkvormen, tools en rolmodellen. Ieder onderdeel heeft een eigen "reisleider" die je zal helpen bij het aanleveren.

Hoe?
De reisgids wordt opgedeeld in drie reisplannen rondom digitale leermiddelen met elk hun eigen reisleider: “Wat & waarom”, “Hoe?” en “Zelf doen”. De drie reizen worden ondersteund door (een overzicht van) bronnen, digitale werkvormen, tools en rolmodellen die verzameld worden middels crowdsourcing. Daarnaast beschikt de inmiddels voor dit project opgerichte stichting over een uitgebreid en vakkundig team van experts.

De reisleiders
Kartrekker van dit nieuwe en ambitieuze project is (wie kent hem niet?) Louis Hilgers. Maar Louis doet het niet alleen en heeft een groot aantal deskundigen om zich heen weten te scharen. Bekijk het team om te zien wie zich al bij dit project hebben aangesloten en meewerken.

De reisgenoten
Daarnaast is het de stichting gelukt een aantal partijen te vinden die het project zowel inhoudelijk als financieel willen ondersteunen. Deze reisgenoten, zoals ze genoemd worden, maken het mogelijk dat het reisteam de gestelde doelen kan verwezenlijken. De samenstelling is divers, van bedrijven tot onderwijsverantwoordelijke organisaties en publieke instellingen.

Weer een nieuw wiel?
Volgens Louis is het zeker niet de bedoeling ‘het wiel opnieuw uit te vinden’ en zaken dubbel te doen: “Er is al heel veel materiaal beschikbaar. Wij brengen het echter inzichtelijk en wijzen leraren de vindplaatsen. Daarbij gaan we intensief samenwerken met bestaande partijen zoals Beeld en Geluid met Les2.0, Wikiwijs, uitgeverijen, KlasCement (Vlaanderen), VOContent, Fontys Hogescholen en leveranciers van elektronische leeromgevingen. Natuurlijk is voor het hele project een goede financiële basis essentieel: daarom ook zijn er diverse grote sponsoren benaderd. Er zijn al bijdragen van het bedrijfsleven, maar ook van gerelateerde onderwijsorganisatie. Doel immers is te komen tot een gratis verspreiding van de Reisgids”.

Delen is vermenigvuldigen
Zoals gezegd dus een ambitieus project dat uiteindelijk alleen kans van slagen heeft wanneer mensen inderdaad bereid blijken te zijn om te delen en bij te dragen. Wat Ashwin en ik doen met onze Voorbeelden gebeurt hier in het groot en op een professionele manier. Ook Wikiwijs en bijvoorbeeld Eduapp stoelt op de gedachte van (belangeloos) aanleveren van kennis en materiaal. Wat mij betreft zouden  scholen verplicht mogen worden om alles wat "in huis" ontwikkeld wordt publiek beschikbaar te stellen. Wanneer gaan we die discussie weer eens voeren?

In ieder geval wens ik Louis en zijn projectteam heel veel succes toe. Lees vooral ook het Mission Statement en doe mee wanneer het idee je aanspreekt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten