10 december 2013

65 jaar mensenrechten

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat op 10 december 65 jaar, een mijlpaal die aandacht verdient. 30 universele mensenrechten die voor iedereen gelden. Om aandacht te vragen voor mensenrechten in Nederland start het College een campagne, omdat veel mensen in Nederland deze rechten niet kennen. En omdat ook mensenrechten hier dagelijks spelen en niet vanzelfsprekend zijn.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie aangenomen. De UVRM is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld. De UVRM is, als resolutie aangenomen door de AVVN, niet als zodanig juridisch bindend. Omdat in de loop der jaren steeds naar de UVRM is verwezen in andere instrumenten wordt tegenwoordig algemeen aangenomen dat een groot deel van de inhoud van de UVRM deel uitmaakt van het internationale gewoonterecht, en daarmee juist wel juridisch bindend is. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat de volgende 30 artikelen.

Zie ook Mensenrechten in het onderwijs.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten