15 mei 2014

Tieners en online privacy

Tieners vinden online privacy belangrijker dan gedacht
Mijn Kind Online publiceert nieuw onderzoek naar jongeren en online privacy

Nederlandse tieners hechten meer aan hun online privacy dan wordt gedacht, zo blijkt uit het rapport ‘Tieners en Online privacy’ van Mijn Kind Online. Het vooroordeel wil dat tieners hun hele hebben en houwen gedachteloos op internet zetten, maar uit dit recente onderzoek onder meer dan 1700 jongeren blijkt het tegendeel.

Mijn Kind Online, expert op het gebied van jeugd en (nieuwe) media en onderdeel van stichting Kennisnet, ondervroeg 1710 tieners tussen de 12 en 17 jaar. De belangrijkste conclusie: tieners blijken mediawijzer dan vaak wordt gedacht als het gaat om hun online privacy. Ze lezen en horen in de media veel over privacy en worden gewaarschuwd door hun opvoeders. Daardoor weten ze dat informatie op inter­net moeilijk te verwijderen is en gaan ze zorgvuldig om met het delen van informatie. Ook denken ze na over dingen die ze geplaatst hebben; de helft verwijdert wel eens iets. Ze weten bovendien dat het onverstandig is voor hun toekomst om bijvoorbeeld foto’s in dronken toestand te plaatsen.

Eventuele paniek onterecht
“Eventuele paniek over tieners en in hoeverre zij hun eigen (online) privacy waarborgen lijkt onterecht”, aldus de onderzoekers. “Ze delen maar heel beperkt naaktfoto’s en persoonlijke informatie, zijn zich bewust van allerlei gevaren en handelen daar ook naar. En hoewel veel ouders zich zorgen maken over het contact dat hun kinderen met vreemden hebben, zien we dat slechts een beperkt aantal jongeren Facebook-vrienden heeft die ze nog nooit hebben gezien.”

Tieners willen bovendien niet dat bedrijven van alles over hen te weten kunnen komen, ook niet als ze niets te verber­gen hebben. Slechts 7 procent vindt dat je niet moet zeuren over privacy en is van mening dat je best kunt betalen met persoonsgegevens voor gratis diensten. Maar liefst 72 procent van de tieners maakt zich zorgen dat vreemden ongewenste informatie over hen verkrijgen, 40 procent maakt zich zorgen over bedrijven en adverteerders, en 33 procent over buiten­landse overheidsinstanties zoals de NSA.

Voorzichtiger en bewuster
Het belang dat tieners hechten aan online privacy, blijkt eveneens uit het feit dat berichtendienst Whatsapp inmiddels populairder is dan Twitter. Ook de opkomst van Snapchat – waar verstuurde foto’s na een paar seconden automatisch worden gewist – wijst op het belang dat jongeren hechten aan privacy. Van de risico’s van toekomstige gadgets zijn tieners zich ook bewust. Zo vindt maar liefst 89 procent dat iemand met een slimme bril als Google Glass eerst toestemming moet vragen alvorens je te filmen.

Veel tieners zeggen in het onderzoek nu voorzichtiger te zijn en bewuster met sociale media om te gaan dan toen ze jonger waren. Ook zijn ze zich zeer bewust van het beheren en bewaken van hun online imago. Zo verwijderen ze foto’s van zichzelf die ze inmiddels kinderachtig of compromitterend vinden.

Bedrijven moeten duidelijk zijn in gebruiksvoorwaarden
Wel blijkt er bij tieners soms gebrek aan kennis over de privacy-instellingen op sociale media zoals Facebook. De onderzoekers roepen bedrijven daarom op hun instellingen toegankelijker te maken en de gebruiksvoorwaarden helderder te communiceren. Ook sociale kennis ontbreekt soms, zodat jonge gebruikers bijvoorbeeld zonder toestemming foto’s van anderen opslaan. Vooral lager opgeleide jongeren gebruiken apps om foto’s op Snapchat toch te bewaren, een bevinding die de onderzoekers graag onder de aandacht brengen bij professionals die zich bezighouden met digitaal pesten. Tot slot benadrukken de onderzoekers dat gesprekken over privacy en internet, bijvoorbeeld op school, de kennis en bewustwording onder tieners over dit onderwerp vergroten.

Het rapport ‘Tieners en Online Privacy’ van Mijn Kind Online is te downloaden op: http://mijnkindonline.nl/publicaties/onderzoeksrapporten/tieners-en-online-privacy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten