12 januari 2010

Mediawijs fondsenplan

Graag vraag ik via mijn weblog aandacht voor een ambitieus plan van Margreet van den Berg.

Margreet is het nieuwe jaar begonnen met een plan om een nieuw subsidiefonds voor het basisonderwijs in het leven te roepen. Het zou een fonds moeten worden voor onderwijsvernieuwende ict-projecten, waarbij aandacht wordt besteed aan mediawijsheid. Zij wil er een fonds van maken van het onderwijs, voor het onderwijs en dat betekent dat ze om te beginnen aan ons de vraag stelt haar te vertellen wat we van haar plan vinden.

Lees wat Margreet van plan is op Mediawijs: een nieuw jaar met een nieuw plan!

Wie helpt haar mee om het zaadje dat ze hierbij geplant heeft, uit te laten groeien tot een boom???

"Het is een omvangrijk plan, en ik ga het ook zeker niet in mijn eentje redden om het te realiseren. Ik hoop dus dat er heel veel mensen mee willen werken: bij het bedenken van een goede naam voor het fonds, het oprichten van een stichting, het formuleren van de voorwaarden, het bouwen van een website en het zoeken van sponsors. Ik hoop dat jullie me willen helpen om mijn plannen uit te voeren, door zelf een bijdrage te leveren en/of door een beroep te doen op de mensen in je netwerk. Als we met ons allen de handen in elkaar slaan dan gaat het zeker lukken om dit subsidiefonds op te richten."

Ik weet dat mijn weblog ook veel gelezen wordt door bedrijven en organisaties. Ook zij mogen zich uitdrukkelijk uitgenodigd voelen om Margreet te helpen bij haar fondsenwerving!

1 opmerking:

 1. Ik ben nu vanaf april 2003 officieel werkzaam op een grote basisschool in Amsterdam als Medewerker ICT. Een functie (m.i. onderbetaald in schaal 4) die ik vanaf 1995 binnen de ID-regeling heb ontwikkeld en waarvan rond 2006 een voorbeeldfunctie is opgenomen in het FUWA-PO (in schaal 5). Onze school startte met tien computers en heeft nu een netwerk van meer dan 90 pc's, twee servers en de nodige randapparatuur. Mijn taak is voornamelijk het beheer van de software en de hardware binnen de school , inclusief de bijkomende administratie.
  De functie van Medewerker ICT komt, tot mijn verbazing, nog nauwelijks of niet voor binnen de basisschool. En het valt mij op dat men zich wel bezighoudt met allerlei nieuwe onderwijskundige ideeën, maar het onderhoud/beheer van ict dat het (leren) werken met ICT voor een belangrijk deel mogelijk moet maken, wordt daarbij niet inbegrepen.
  In de praktijk blijkt dat het gebrek aan technische ondersteuning binnen de basisschool er mede de oorzaak van kan zijn waarom het ICT-onderwijs niet structureel van de grond komt. Bovenschools beheer is letterlijk te ver weg en vaak te duur. ICT staat inhoudelijk nauwelijks of niet regelmatig op de agenda en er is vaak te weinig tijd of geen geld om de leerkrachten gericht bij te scholen, heb ik begrepen.
  Kortom, het zou wat mij betreft een goed idee zijn om het budget voor een deel te besteden aan het ontwikkelen van, bijvoorbeeld, de vaste beheerfunctie van Medewerker ICT binnen de basisschool. Zodat de leerkrachten in ieder geval meteen kunnen rekenen op de nodige technische ondersteuning als tijdens hun lessen over o.a. Mediawijsheid de computer het bijvoorbeeld niet meer doet.
  Met vriendelijke groet,
  Yvonne Slinkert (yslinkert.gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen