02 juni 2010

Van adapteren naar adopteren

Op maandag 4 oktober ontmoeten alle mensen met een hart voor het mbo elkaar weer in CompetentCity.
Anders dan voorgaande jaren moet je dit jaar bij je inschrijving aangeven welke spreker je in de eerste ronde wilt bijwonen.
Ga je naar hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie Jelle Jolles of hoogleraar Strategisch Talent Management Lidewey van der Sluis? Of wil je naar de presentaties van marketinggoeroes en auteurs Ger Hofstee of Nicolette Wuring? Je kunt ook kiezen voor een inspiratiecollege van Heim Meijerink, voorzitter Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, of de lezing van Eduard Beck, strategisch adviseur bij Microsoft.

Ik ga geen stemadvies geven, maar zelf ga ik zeker luisteren naar het verhaal van Eduard Beck. Het interview met hem op de site van CompetentCity heeft me daarvoor genoeg getriggerd.
In dat gesprek gaat hij onder andere in op het verschil tussen ‘adaptie’ en ‘adoptie’.
"Dat duo speelt een rol bij elk groot ICT-vraagstuk en verdeelt de wereld in tweeën. De ene helft adapteert technologie aan wat ze al doen. Dat is mijn generatie, die technologie heeft zien aankomen. Voordat we dit fenomeen omarmen, willen we eerst weten of het te vertrouwen is. Dan willen we het begrijpen. Daarna volgt de vraag of het gewenst is. En pas dan belanden we in de gebruiksmodus. De andere helft adopteert technologie. Dit zijn de mensen die, bij wijze van spreken, met een iPhone uit de baarmoeder komen. Voor hen geen ‘vertrouw ik het? ‘ of ‘snap ik het?’, maar zien en gebruiken. Een fundamenteel verschil."

Grappig is dat je af en toe nog wel eens iemand hoort zeggen dat hij wel of geen "early adapter" is.
Zie ook: Ben jij een early adopter? (en let dan goed op de url)
Common Errors in English Usage haalt je uit de droom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten