06 oktober 2010

Digiborden in het MBO

Hoe? Zo!
Afgelopen maandag presenteerde Kennisnet op CompetentCity het boekwerkje
Digiborden in het MBO Hoe? Zo!

Er is al veel geschreven over de inzet van digitale schoolborden in het onderwijs. Veel van deze publicaties zijn vooral gericht op het primair- of voortgezet onderwijs. Daarom heeft Kennisnet ervoor gekozen om het mbo-veld te bedienen met een eigen boekje over de inzet van digitale schoolborden. Aan de definitieve versie van het boekje wordt nog druk gewerkt maar het eerste nulnummer (met nog een paar schoonheidsfoutjes) kun je nu al downloaden.

Voor dit boekje is onderzoek gedaan naar de ervaringen met digitale borden in het mbo-veld. Er is een kennisuitwisselingsdag georganiseerd en bovendien hebben meer dan 20 instellingen een vragenlijst over het onderwerp ingevuld. De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen, vind je in dit boekje, geschreven door Maaike Stam in opdracht van Kennisnet en saMBO~ICT.

Zoals gezegd is dit een nul versie waar nog wat aan bijgeschaafd moet worden. Heb je aanvullingen of commentaar, dan zou ik dat dus zeker doorgeven aan Kennisnet!

Het is een zeer leesbaar boekje geworden. Het mooie vind ik dat het Vier in Balans-model gebruikt wordt om alle zaken te behandelen die aan bod horen te komen voordat besloten wordt tot aanschaf.
Zo zul je in fase 1 echt moeten beginnen met het bepalen van je onderwijsvisie.
Daarna komt fase 2 met het bepalen van je ambitieniveau: ‘big bang’ of ‘bord voor bord’.
In fase 3 komt het selectieproces met functionele/technische eisen en wensen en waar ook financiële aspecten aandacht krijgen.
Dan in fase 4 het implementeren en trainen.
En tenslotte in fase 5 het gebruiken, beheren en ondersteunen.

Wat ik in de praktijk helaas tegenkom is dat er gewoon een stel van die dingen worden opgehangen en de docenten het verder zelf mogen uitzoeken.
Werken volgens het Vier in Balans-model dwingt je als organisatie om eerst na te denken en dan pas te doen!

1 opmerking: