05 oktober 2010

Gedragscode Social Media

Kunnen we dit met elkaar afspreken?
In een vorig bericht noemde ik de gedragscode die het CNV beschikbaar stelt.

Nu zijn er altijd mensen die niet op iedere link doorklikken (waarvoor alle begrip). Omdat ik echt graag wil dat jullie dit onder ogen krijgen neem ik de tekst van de gedragscode hier integraal over. Voor het gemak heb ik CNV alvast veranderd door ROC.
Het enige wat je als ROC nog hoeft te doen is het als CvB besluit aannemen en de organisatie insturen!
 1. Werknemers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het ROC niet schaadt.
 2. Het ROC ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Dit gebeurt op persoonlijke titel, bij werkgerelateerde onderwerpen met vermelding van organisatie en functie. Er wordt steeds geschreven in de eerste persoon.
 3. Werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki’s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal worden, met gevolgen voor hun privacy.
 4. Werknemers die publiceren op een website anders dan die van het ROC over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met het ROC maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Eventueel aangevuld met een disclaimer waarin staat dat het persoonlijke standpunt niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie (m.n. bij blogs).
 5. Werknemers respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.
 6. Werknemers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merkgebonden informatie. Voor het publiceren van interne gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de leidinggevende of de daarvoor verantwoordelijke afdeling of persoon.
 7. Werknemers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over klanten, partners of leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product en de persoon of het bedrijf.
 8. Werknemers respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Als je publiceert over een concurrent zorg je ervoor dat wat je zegt feitelijk en juist is, zonder een concurrent in diskrediet te brengen. Vermijd daarbij onnodige of onproductieve argumenten, die leiden tot niets. Gooi geen olie op het vuur in debatten, maar blijf feitelijk.
 9. Werknemers van het ROC mogen actief zijn op social media mits het werk er niet onder lijdt. Afhankelijk van de functie van een medewerker kan het gebruik van social media meer of minder gewenst zijn. Leidinggevende en medewerker maken hierover afspraken.
 10. Werknemers zijn zich bewust van hun relatie met het ROC in online sociale netwerken. Als je actief bent als werknemer voor de organisatie waarvoor je werkt zorg je ervoor dat het profiel en de inhoud in overeenstemming is met hoe je je in tekst, beeld en geluid zou presenteren ten overstaan van collega's en klanten.
 11. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
 12. Het ROC wil eerlijk en transparant zijn. Dit betekent dat er geen pr of marketing onder een andere naam plaatsvindt, maar dat altijd de organisatie en functie wordt bekendgemaakt.
 13. Bestuurders, managers, leidinggevenden en degene die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het bloggen. Op grond van hun positie moeten zij nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren. Zij zijn zich bewust dat medewerkers lezen wat zij schrijven.
 14. Blogs en sociale netwerken die worden gehost door het ROC moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van het ROC. Het moet eraan bijdragen dat jijzelf, collega’s, klanten en partners hun werk beter kunnen doen en helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van vaardigheden en kennis.
 15. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het ROC is het verstandig contact te zoeken met je leidinggevende of daarvoor verantwoordelijke afdeling/persoon. Uiteindelijk is het helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert. Het kan echter geen kwaad advies in te winnen.
Tenslotte kan je wat mij betreft iedereen die zich hier niet aan wil houden in plaats van zwijgrecht zwijgplicht opleggen, waarbij ik hoop dat deze gedragscode ook wordt aangenomen voor leden van de Tweede Kamer!

Of....
Missen er dingen, gaat het te ver, is het overdreven?

Met dank aan het CNV die deze regels beschikbaar stelt en Haye van der Werf die me er vandaag op wees!

5 opmerkingen:

 1. Hoi Willem,

  Ik ben best positief over dit protocol. Maar zoals ik al enkele maanden geleden aangaf: vooral de dialoog hierover is belangrijk. Het vervangen van CVN door de naam van je school, en het laten vaststellen door het CvB, is m.i. onvoldoende. Zie: http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2010/07/protocol-social-media-voor-bedrijven-in.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Willem,

  Zoals Ruben ben ik ook zeer enthousiast over deze gedragscode. Binnen ons College gebruiken we ook een reglement en gedragscoden voor het gebruik van alle informatievoorzieningen waaronder ons Portaal.
  Maar een protocole is slechts een middel. Wat vaat ontbreekt is het leren om te gaan met (technologische)veranderingen.
  Een belangrijke voorwaarde voor het begrijpen van en je houden aan dit protocol is echter het leren a)om te gaan met de sociale media en b)leren anders werken: samenwerken, kennisdelen, van ik naar wij en van mijn naar ons!
  Groet,
  Faraday van der Linden
  Koning Willem I College

  BeantwoordenVerwijderen
 3. inderdaad een heel zinvolle afspraak en zoals Wilfred ook al aangaf een goed document om binnen de organisatie de discussie hierover aan te zwengelen. Er zijn binnen onze organisatie hele uiteenlopende meningen hierover.

  groet,
  John May

  BeantwoordenVerwijderen
 4. hallo Willem,

  Zou er ook geen protocol voor leerlingen moeten zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Majorie,
  Da's een goeie!
  Vaak is er wel een schoolreglement, maar in hoeverre daarin al rekening is gehouden met sociale media?

  BeantwoordenVerwijderen