24 september 2012

Het leefritme van de connected consumer

Meerderheid jongeren vindt zichzelf veelzijdiger door nieuwe technologie
Voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar is de opkomst van de (mobiele) communicatietechnologie zowel een vloek als een zegen. Zo zegt 63% van de jongeren in vergelijking met drie jaar geleden een stuk veelzijdiger te zijn, maar hebben zij tegelijkertijd (59%) het gevoel dat ze sneller afgeleid worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum onder bijna 2000 Nederlanders naar de impact van mobiele technologie op ons leef- en werkritme. Het onderzoek laat zien dat het individu meer dan ooit aan zet is om zijn grenzen te bewaken in een wereld waar werk, studie en privé door elkaar lopen.

Download de volledige infographic hier: zoom_in_on_the_seamless_experience-update.pdf

De snelle groei van het gebruik van smartphones, tablets en laptops veroorzaakt tal van nieuwe gebruiksmogelijkheden, die enerzijds een voordeel en anderzijds een nadeel zijn. ‘Vroeger werden normen en grenzen voor ons bewaakt’, aldus Philip de Wulf, consumentenpsycholoog en algemeen directeur van het Leefritme Kenniscentrum. ‘Jongeren hadden een beperkt aantal vrienden en kregen minder informatie te verwerken. Nu zijn door de technologische ontwikkelingen die grenzen verdwenen. Alleen jongeren zelf kunnen zorgen dat ze grip houden op het enorme aanbod van informatie, zowel privé, op het werk als tijdens de studie.’

Tevreden studenten
Met de uitkomsten van het onderzoek wordt voor het eerst data over het veranderende leef- en werkritme van de afgelopen drie jaar beschikbaar gesteld. De inzichten van het Leefritme Kenniscentrum worden door Vodafone gebruikt voor de innovatie van zijn producten en diensten. Ruim 56% van de jongeren zegt de afgelopen drie jaar een stuk productiever te zijn geworden, maar heeft tegelijkertijd (27%) het gevoel door technologie steeds meer te moeten doen. Minstens driekwart van de studenten is tevreden met hun huidige functioneren op hun (hoge)school of universiteit, 71% heeft het gevoel dat het opleidingsinstituut hen toelaat hun capaciteiten maximaal te benutten. Bij de studenten die na hun 26e nog verder studeren zijn deze gevoelens het sterkst. Bijna de helft van de Nederlandse studenten (45%) is wel van mening dat betere ICT-voorzieningen op de onderwijsinstelling de ontwikkeling van hun eigen capaciteiten zouden verbeteren.

Jongere vindt flexibele werktijden belangrijk
Waar de gemiddelde Nederlander bij het uitvoeren van een taak in een constant tempo naar de deadline toe werkt, zijn het de jongeren die met 16% het hoogst scoren door alles op het laatste moment doen. Ook vinden de jongere generaties X (26-50 jaar) en Y (16-25 jaar) flexibele werktijden belangrijker dan de babyboomgeneratie (51-65 jaar). Dit geldt ook voor de mogelijkheid om thuis te werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten