17 november 2012

Samsung introduceert Onderwijs Innovatiefonds

Het onderwijs bereidt onze kinderen voor op morgen. Leerlingen groeien nu al op met smartphones en tablets. Intuïtief als zij zijn, kost het hun weinig moeite handigheid op te bouwen. Leerlingen zijn veel online. En weten daarvan thuis en dankzij Wi-Fi ook buiten veel gebruik te maken.

Voor het onderwijs betekent dit nogal wat. De huidige en komende generaties gaan anders met informatie om. Sociale media spelen daarin een steeds grotere rol. Scholen moeten zich daarop instellen en zich daarop voorbereiden. Zodat nieuwe technologie en sociale media structureel deel gaan uitmaken van het onderwijs. Zo kunnen de leerlingen van nu de kennis en vaardigheden krijgen die zij later nodig hebben op hun pad in onze 21ste eeuwse samenleving.

Speciaal hiervoor introduceert Samsung het Samsung Onderwijs Innovatiefonds.
Scholen die met een toekomstgerichte visie willen werken aan ‘21st Century Skills’ voor hun leerlingen kunnen bij het Samsung Onderwijs Innovatiefonds, dat hiervoor samenwerkt met Innofun, een hoogwaardig FIT-traject aanvragen om hun expertise en onderwijsstandaarden te vergroten en vernieuwen. Elk FIT-traject vertegenwoordigt een waarde van € 30.000.

Het Samsung Onderwijsinnovatiefonds nodigt scholen uit een aanvraag te doen voor een FIT-traject. Tot einde 2013 zijn er in totaal 19 FIT-trajecten kosteloos beschikbaar voor scholen met visie en ambitie. De aanvragen van de trainingen worden in drie ronden door een onafhankelijke deskundige Commissie beoordeeld.
Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinnovatiefonds.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten